Anunț de presă: Finalizarea proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului”, Turn clopotniță, Casa egumenească, Casa domnească/arhierească, Zidul de incintă al bisericii

Anunț de presă: Finalizarea proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului”, Turn clopotniță, Casa egumenească, Casa domnească/arhierească, Zidul de incintă al bisericii
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 24 August 2022

Finalizarea proiectului <<Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului” AG-II-m-A-13547.01, Turn clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa egumenească AG-II-m-A-13547.03, Casa domnească/arhierească AG-II-m-A-13547.04, Zidul de incintă al bisericii AG-II-m-A-13547.08>>

Mănăstirea Negru Vodă, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului <<Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului” AG-II-m-A-13547.01, Turn clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa egumenească AG-II-m-A-13547.03, Casa domnească/arhierească AG-II-m-A-13547.04, Zidul de incintă al bisericii AG-II-m-A-13547.08>>, Cod SMIS: 119096, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, conform Contract de finanțare nr. 728/28.11.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

 Proiectul s-a implementat în municipiul Câmpulung, județul Argeș și a avut o valoare totală de 21,262,832.29 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 20,837,575.63 lei, din care 17,711,939.29 lei din FEDR și 3,125,636.34 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării municipiului Câmpulung, județului Argeș și a regiunii Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești. Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiectivele specifice ale proiectului: 1) consolidarea, restaurarea și amenajarea/ refuncționalizarea spațiilor existente, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă, pentru cinci din cele nouă clădiri/edificii (monumente istorice), parte din ansamblul Mănăstirea Negru Vodă, și anume: Biserica domnească “Adormirea Maicii Domnului” (cod LMI: AG-II-m-A-13547.01), Turn clopotniță (cod LMI: AG-II-m-A-13547.05), Casă egumenească (cod LMI: AG-II-m-A-13547.03), Casă domnească/ arhierească (cod LMI: AG-II-m-A-13547.04) și Zidul de incintă al bisericii (cod LMI: AG-II-m-A-13547.08) și 2) punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului restaurat la standarde europene.

Rezultatele proiectului sunt:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect au fost consolidate, restaurate și conservate 5 obiective de patrimoniu cultural din cadrul ansamblului Mănăstirea Negru Vodă (cod LMI - AG-II-a-A-13547) din municipiul Câmpulung, județul Argeș, respectiv: Biserica domnească “Adormirea Maicii Domnului” (cod LMI - AG-II-m-A-13547.01), Casă egumenească (cod LMI - AG-II-m-A-13547.03), Casă domnească/arhierească (cod LMI - AG-II-m-A-13547.04), Turn clopotniță (cod LMI - AG-II-m-A-13547.05) și Zidul de incintă al bisericii (cod LMI - AG-II-m-A-13547.08);
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin: la finalizarea perioadei de durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai ansamblului Mănăstirea Negru Vodă din municipiul Câmpulung, județul Argeș va fi de 4,040 => o creștere de 1,040 vizitatori (de la 3,000 la 4,040).

Proiectul implementat de Mănăstirea Negru Vodă are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/județean/regional/național. Prin proiectul <<Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului” AG-II-m-A-13547.01, Turn clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa egumenească AG-II-m-A-13547.03, Casa domnească/arhierească AG-II-m-A-13547.04, Zidul de incintă al bisericii AG-II-m-A-13547.08>>, Cod SMIS: 119096, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată genera puternice efecte economice, sociale și culturale în muncipiul Câmpulung, județul Argeș și regiunea Sud-Muntenia.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Tel.: 0248 510 750; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Persoană de contact: P.Cuv. Protos. Ieronim Cristian Gheorghiță – Stareț/ Manager proiect.

MĂNĂSTIREA NEGRU VODĂ
str. Negru Vodă, nr. 64, mun. Câmpulung, jud. Argeș

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

https://regio.adrmuntenia.ro/   https://www.facebook.com/adrsudmuntenia/   https://www.inforegio.ro/ro/   https://www.facebook.com/inforegio.ro

Image