fbpx

ANUNȚ DE PRESĂ: ORAŞUL PLOPENI anunţă demararea proiectului “Proiect integrat: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Plopeni, jud. Prahova

ANUNȚ DE PRESĂ: ORAŞUL PLOPENI anunţă demararea proiectului “Proiect integrat: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Plopeni, jud. Prahova

Image
Image

 

Data: 12.02.2021 

ORAŞUL PLOPENI, în calitate de beneficiar, cu sediul in Oraş Plopeni, str. Independenţei, nr. 12, Judeţul Prahova, Cod poştal 105900, România, derulează proiectul “Proiect integrat: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Plopeni, jud. Prahova-componenta A: Modernizare și dotare gradinița "Frunză de stejar" în orașul Plopeni, județul  Prahova, Înființare creșă in oraș Plopeni, județul  Prahova, componenta B: Amenajare spații verzi in orașul Plopeni, județul  Prahova”, cod SMIS 125903, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Programul de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,  Prioritatea de investiţii 9b : Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
Obiectiv specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Obiectivul principal al proiectului: Îmbunătățirea calității vieții si a mediului urban din orașul Plopeni prin îmbunătățirea serviciilor educaționale și sporirea posibilităților de recreere in aer liber. Obiectivul general contribuie la obiectivul specific 13.1. Îmbunataţirea calitaţii vieţii populaţiei în orasele mici si mijlocii din România prin ambele componente propuse: componenta A (grădinița și creșa) asigura crearea premiselor necesare pentru educarea corectă și eficientă a copiilor înainte de a începe ciclul primar iar componenta B (înființare parcuri) contribuie în mod direct la creșterea calității vieții populației, fiind știut faptul că petrecerea timpului în aer liber reprezintă cel mai important element care asigură sănătatea fizică și psihică a oamenilor.
Locul de implementare:
Componenta A:
Modernizare grădinița - Bd. Republicii, nr. 20C, Plopeni, jud. Prahova, număr cadastral 20210.
Înființare creșa - Bulevardul Republicii, nr.20C4, număr cadastral 20407.
Componenta B:
Bulevardul Republicii nr. 5B, număr cadastral 20613
Strada Tineretului nr. 2B, număr cadastral 20616
Bulevardul Republicii nr. 20C3, număr cadastral 20634
Valoarea totală a proiectului: este de 12.690.138,77 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 12,348,658.20 lei (din care 10.710.570,92 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională si 1.638.087,28 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
Perioada de implementare: 52 luni.
Data începere proiect: 01.06.2018
Data finalizare proiect: 30.09.2022
Oraş Plopeni, str. Independenţei, nr. 12, Judeţul Prahova, Cod poştal 105900, România
Telefon: 0244220132 / Fax: 0244220172 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.