Anunț de presă: Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”

Anunț de presă: Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 3 Mai 2022

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 792/07.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului << Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare >>, cod SMIS: 118903, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.04.2016 – 31.05.2022 în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș și a avut o valoare totală de 21.910.156,11 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 21.471.952,98 lei, din care 18.251.160,05 lei din FEDR și 3.220.792,93 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării municipiului Curtea de Argeș, a județului Argeș și a regiunii Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea, restaurarea a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal, Paraclis, Clădiri anexă, Biserica de lemn „Intrarea în biserică” strămunată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incintă, părți componente ale ansamblului Mănăstirea Argeșului și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului Mănăstirea Argeșului.

Rezultatele proiectului sunt: creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect vor fi consolidate, restaurate și conservate 5 obiective de patrimoniu cultural din cadrul ansamblului Mănăstirea Argeșului (cod LMI - AG-II-a-A-13628) din municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, respectiv: Palatul Episcopal (cod LMI - AG-II-m-A-13628.03), Paraclis (cod LMI - AG-II-m-A-13628.02), Clădiri anexă (cod LMI - AG-II-m-A-13628.04), Biserica de lemn „Intrarea în biserică” strămutată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea (cod LMI - AG-II-m-13628.06) și Zidul de incintă (cod LMI - AG-II-m-B-13628.07) și creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin: la finalizarea perioadei de durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai ansamblului Mănăstirea Argeșului va fi de 306,006 => o creștere de 78,756 vizitatori (de la 227,250 la 306,006 vizitatori).

Proiectul implementat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare >>, cod SMIS: 118903, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș și regiunea Sud Muntenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului este dna. Urs Marilena - Manager de proiect; Tel./Fax.: 0348401956; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea./ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

B-dul. Basarabilor, Nr. 23, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

regio.adrmuntenia.ro   facebook.com/adrsudmuntenia   https://www.inforegio.ro/ro/   facebook.com/inforegio.ro

Image
Image