Anunț de presă: Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare

Anunț de presă: Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 09 Februarie 2022

Mănăstirea Aninoasa, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 609/ 20.10.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului << Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare >>, cod SMIS: 117838, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Proiectul s-a derulat în perioada 03.07.2015 - 30.04.2022 în sat Aninoasa, comuna Aninoasa, județul Argeș și a avut o valoare totală de 17.985.622,88 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 17.625.910,42 lei, din care 14.982.023,86 lei din FEDR și 2.643.886.56 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării comunei Aninoasa, a județului Argeș și a regiunii Sud Muntenia prin restaurarea, consolidarea, valorificarea și promovarea durabilă a obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul Mănăstirii Aninoasa.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul Mănăstirii Aninoasa și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Mănăstirea Aninoasa (AG-II-a-A-13467) din comuna Aninoasa, județul Argeș;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural - Mănăstirea Aninoasa: la finalizarea perioadei de monitorizare/ durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai Mănăstirii Aninoasa (AG-II-a-A-13467) va fi de 39.997 vizitatori => o creștere de 9.997 vizitatori, de la 30.000 la 39.997 vizitatori.

Proiectul implementat de Mănăstirea Aninoasa are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare >>, cod SMIS: 117838, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în localitatea Aninoasa, județul Argeș și regiunea Sud Muntenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Mănăstirii Aninoasa este Maica Stareță Ordodi Gabriela - Manager proiect; tel: +40 720 279 906; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 
 

MĂNĂSTIREA ANINOASA

sat Aninoasa, comuna Aninoasa,  județul Argeș

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

regio.adrmuntenia.ro | facebook.co./adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro  


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră

 

 
   


 

 

Image
Image