DÂMBOVIȚA: Proiect de regulament privind gestionarea cazurilor de animale aflate în pericol

caine animal aflate in pericol
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Consiliul Județean Dâmbovița a publicat, spre consultare publică, un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Dâmboviţa, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost.

Regulamentul va fi pentru animale de companie și animale sălbatice, dar și pentru animale de interes economic ori utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice. “În sensul prezentului regulament, prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit;

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică”, prevede proiectul potrivit căruia poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Ordinul de plasare a animalului în adăpost nu va fi emis dacă se constată că situaţia de pericol nu a fost generată de către deţinătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura adăpost corespunzător, hrană si apă suficiente, posibilitatea de mişcare suficientă, îngrijire şi atenţie, asistenţă medicală.

“În situația restituirii, deţinătorul animalului are obligaţia de a achita Consiliului Judeţean Dâmboviţa toate cheltuielile efectuate cu acordarea serviciilor animalului aflat în pericol, începând cu capturarea/preluarea/ridicarea acestuia, transportul la adăpost, asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală la nevoie, cu hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor diagnosticate. Pentru recuperarea costurilor înregistrate cu asigurarea serviciilor ce fac obiect de reglementare al prezentului Regulament, autoritatea publică judeţeană va notifica de îndată deţinătorul cunoscut al animalului care a beneficiat de acestea, asupra sumei datorate şi cuantificate în concordanţă cu tarifele practicate şi aprobate/ tip de serviciu, în funcţie de cele efectiv asigurate pentru fiecare animal în parte, urmând ca în caz de refuz de plată, sumele să fie recuperate în justiţie, în condiţiile legii”, specifică regulamentul care prevede și că toate cheltuielile suportate de către entităţile cu care sunt încheiate contracte, conform tarifelor stabilite şi aprobate, în condiţiile legii, pentru fiecare tip de serviciu acordat animalului plasat în adăpost, vor fi decontate de Consiliul Judeţean.

Regulamentul mai stabilește și cum vor proceda autoritățile în cazul fiecărei categorii de animale prevăzute de document după expirarea celor 45 de zile. Animalul plasat în adăpost va fi considerat abandonat dacă deţinătorul nu solicită restituirea acestuia în termen de maxim 30 zile de la expirarea măsurii de plasare în adăpost. În astfel de cazuri, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va solicita în scris autorităţilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale care gestionează adăposturi pentru animale domestice să procedeze la preluarea animalului considerat abandonat (în cazul animalelor de companie, care pot face și obiectul adopţiilor de către persoanele interesate). În cazul animalelor sălbatice, după data expirării perioadei de 45 de zile de la aplicarea măsurii de plasare în adăpost şi dacă starea de sănătate a animalului este bună, se va proceda la eliberarea lui în habitatul lor natural, în măsura în care prin aceasta nu se periclitează sănătatea publică, în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. În cazul animalelor domestice destinate consumului uman, regulamentul prevede că acestea se vor valorifica în condiţiile legii.

“Eutanasierea unui animal se realizează doar la recomandarea medicului veterinar în cazul animalelor cu boli incurabile care sunt în suferință sau cu leziuni care nu se pot trata sau sunt incompatibile cu viața. În aceste cazuri, documentația aferentă revine medicului veterinar curant”, mai menționează regulamentul.

 

 

Image