ANUNȚ DE PRESĂ - Parohia Drugănescu anunță începerea proiectului - „Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic – Biserica "Buna Vestire" – Drugănești”, cod SMIS: 120169

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

ANUNȚ DE PRESĂ - Parohia Drugănescu anunță începerea proiectului - „Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic – Biserica "Buna Vestire" – Drugănești”, cod SMIS: 120169              

Data: 17.04.2019

Parohia Drugănescu anunță începerea proiectului - „Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic – Biserica "Buna Vestire" – Drugănești”, cod SMIS: 120169, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 3610 în data de 28.12.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 6.995.766,00 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 6.855.850,68 lei (unde 5.827.473,08 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 1.028.377,60 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1.

Proiectul se implementează în satul Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu și are o perioada de implementare de 64 de luni, respectiv între data 28.10.2016 și data 31.01.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a monumentului istoric - Biserica "Buna Vestire" – Drugănești din satul Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu, ca urmare a consolidării și restaurării bisericii, a componentelor artistice, la care se adaugă și lucrări conexe care vizează amenajarea exterioară, astfel încât rezultatul obținut în urma implementării proiectului să contribuie și la impulsionarea dezvoltării economice și turistice a zonei.

Odată protejat (restaurat și conservat) și valorificat – monumentul istoric - Biserica "Buna Vestire" - Drugănești, împreuna cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Giurgiu pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național.

Principalele rezultate urmărit prin implementarea proiectului sunt:

  • consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica "Buna Vestire" – Drugănești, la care se adaugă și valorificarea potențialului acestuia în vederea creșterii atractivității turistice a zonei de implementare a proiectului;
  • creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural - Biserica "Buna Vestire" – Drugănești - care beneficiază de sprijin cu impact direct și/sau indirect asupra dezvoltării economice a zonei de implementare a proiectului prin dezvoltarea în primul rând a sectorului turistic;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Neacșu Ionică Lucian; tel: +40 724 294 360; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PAROHIA DRUGĂNESCU, satul Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu

Image