Anunţ lansare apel depunere proiecte: GAL „Colinele Prahovei” - Măsura M7/6B

Anunţ lansare apel depunere proiecte: GAL „Colinele Prahovei” - Măsura M7/6B
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/2021

Data lansării: 25.10.2021 – 26.11.2021

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: Masura M7/6B”Dezvoltarea infrastructurii  si serviciilor de bază În teritoriul GAL’’ astfel:

 

Măsura M 7/6B

Perioada de depunere a proiectelor

25.10.2021 –

26.11.2021

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui  proiect

7373,9 euro

Fond public disponibil alocat pentru masură

95860,72   euro

 

Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Magureni, Scorțeni, Telega, Vărbilău, Vâlcănești) .

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Colinele Prahovei” din Comuna Florești, Sat Florești, Str. Principală, Nr.604A, Judeţul Prahova, în intervalul orar 8:00-16.00. In ultima zi de depunere, proiectele vor fi primite pana la ora 14.00.

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M7/ 6B sunt:

-Entități publice locale (Comune sau Oraşe) membre în GAL.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 7373,90 euro.

Intensitatea sprijinului  va  fi de maxim 100% din costurile totale eligibile ale proiectului , dar nu mai mult, de 7373,9  euro/ UAT ,  care este valoarea maximă  nerambursabilă a unui proiect pe aceasta măsură.

Punctajul minim al unui proiect este de 20 puncte.

Modelul de cerere de finanțare este disponibil pe site-ul www.colineleprahovei.ro

Solicitanții trebuie să îndeplineasca cerințele de conformitate și eligibilitate, inclusiv metodologia de verificare a acestora menționate în Ghidul Solicitantului pentru fiecare măsură disponibile la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe pe site-ul: www.colineleprahovei.ro

Procedura de selecție a măsurii este publicată la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora este afișată la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe site-ul: www.colineleprahovei.ro

Data și modul de anuntarea a rezultatelor procesului de selecție se vor afișa la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro

Modelul de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate si rambursate în cadrul proiectului selectat este publicat pe site-ul www.colineleprahovei.ro

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet:  www.colineleprahovei.ro unde puteți consulta și Ghidul Solicitantului.

Pentru detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0244.362.145 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Colinele Prahovei” unde puteţi solicita, în mod gratuit, informații despre măsuri şi pe suport electronic (CD) sau tipărite.

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei”                               

Image