Anunţ lansare apel depunere proiecte. Măsura M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-turism”

Anunţ lansare apel depunere proiecte. Măsura M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-turism”
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data lansării: 16.08.2022-30.09.2022

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: Măsura M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-turism” astfel:

 

Măsura M 1/1C

Perioada de depunere a proiectelor

16.08.2022 – 30.09.2022

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui  proiect

15.000 euro

Fond public disponibil alocat pentru măsură

15.000  euro

 Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Măgureni, Scorțeni, Telega, Vărbilau, Vâlcănești) și din afara acestuia, cu condiția ca  beneficiarii finali ai proiectului să fie din teritoriul GAL „Colinele Prahovei”(participanții la curs).

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Colinele Prahovei” din Comuna Florești, Sat Florești, Str. Principală, Nr.604A, Judeţul Prahova, în intervalul orar 9.00-16.00. În ultima zi de depunere, proiectele vor fi primite până la ora 14.00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M1/ 1C sunt:

- Societate civilă *(ONG)

- Entități private *(Persoane juridice)

*cu sediul în GAL sau în afara acestuia cu condiţia ca beneficiarii finali (cursanţii) ai acestei măsuri să îşi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 15.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi de maxim 100% din costurile totale eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 15.000 euro,  care este valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect pe această măsură.

Punctajul minim al unui proiect este de 20 puncte.

Modelul de cerere de finanțare este disponibil pe site-ul www.colineleprahovei.ro și este cererea de finanțare pentru servicii.

Solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate, inclusiv metodologia de verificare a acestora menționate în Ghidul Solicitantului pentru fiecare măsură disponibile la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe pe site-ul: www.colineleprahovei.ro.

Procedura de selecție a măsurii este publicată la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora este afișată la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe site-ul: www.colineleprahovei.ro.

Data și modul de anunțarea a rezultatelor procesului de selecție se vor afișa la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro

Modelul de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat este publicat pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet:  www.colineleprahovei.ro unde puteți consulta și Ghidul Solicitantului.

Pentru detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0244.362.145 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Colinele Prahovei” unde puteţi solicita, în mod gratuit, informații despre măsuri şi pe suport electronic (CD) sau tipărite.

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei”                              

Image