Anunţ lansare apel depunere proiecte: Măsura M3/1A ”Crearea și promovarea cooperativelor în teritoriul GAL’’

Anunţ lansare apel depunere proiecte: Măsura M3/1A ”Crearea și promovarea cooperativelor în teritoriul GAL’’
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/2021

Anunţ lansare apel depunere proiecte

Data lansării: 26.04.2021 – 15.07.2021

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: Măsura M3/1A ”Crearea și promovarea cooperativelor în teritoriul GAL’’ astfel:

 

Măsura M 3/1A

Perioada de depunere a proiectelor

26.04.2021 – 15.07.2021

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui  proiect

20.000 euro

Fond public disponibil alocat pentru măsură

20.000  euro

 Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Măgureni, Scorțeni, Telega, Vărbilău, Vâlcănești).

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Colinele Prahovei” din Comuna Florești, Sat Florești, Str. Principală, Nr. 604A, Judeţul Prahova, în intervalul orar 9:00-16.00. În ultima zi de depunere, proiectele vor fi primite până la ora 14.00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3/ 1A sunt:

  • PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE  / ACORD DE PARTENERIAT şi în a cărui componenţă să facă parte fermieri (în baza certificatului/atestatului de producător), microîntreprinderi și întreprinderi mici (care să-şi desfăşoare ativitatea în domeniul agricol), maxim o organizaţie care să nu îşi desfăşoare activitatea în domeniul agricol (aceasta poate fi Microîntreprinderi / întreprinderi mici /ONG). Scopul parteneriatulu va fi înfiinţarea unei cooperative agricole care să  își desfășoare activitatea în sectorul agricol şi anume în legumicultură, apicultură sau mixt;

Beneficiari finali: fermierii din teritoriul GAL care îşi desfăşoară activitatea.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 20.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi de maxim 100% din costurile totale eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 20.000 euro,  care este valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect pe această măsură.

Punctajul minim al unui proiect este de 20 puncte.

Modelul de cerere de finanțare este disponibil pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate, inclusiv metodologia de verificare a acestora menționate în Ghidul Solicitantului pentru fiecare măsură disponibile la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe pe site-ul: www.colineleprahovei.ro.

Procedura de selecție a măsurii este publicată la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora este afișată la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe site-ul: www.colineleprahovei.ro.

Data și modul de anunțarea a rezultatelor procesului de selecție se vor afișa la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Modelul de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat este publicat pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet:  www.colineleprahovei.ro unde puteți consulta și Ghidul Solicitantului.

Pentru detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0244.362.145 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Colinele Prahovei” unde puteţi solicita, în mod gratuit, informații despre măsuri şi pe suport electronic (CD) sau tipărite.

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei”                              

Image