Anunț începere proiect: ”Proiect integrat "Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Urlați, județul Prahova””

Anunț începere proiect: ”Proiect integrat "Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Urlați, județul Prahova””
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 

Orașul URLAȚI: 14 aprilie 2021

Anunț începere proiect

            În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 13 „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”, Obiectivul specific 13.1 „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” a fost semnat contractul de finanțare nr. 6662/15.02.2021 pentru proiectul ”Proiect integrat "Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Urlați, județul Prahova””.

            Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv între 25.07.2018 și 29.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Beneficiarul proiectului:                                

UAT Orașul URLAȚI

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea infrastructurii educaționale și îmbunătățirea spațiului public urban, pentru:

- creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la nivelul educației timpurii și învățâmantului obligatoriu, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație;

- realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial;

- îmbunătățirea calității vieții copiilor sub 3 ani și a familiilor acestora;

- accesibilizarea infrastructurii de educație;

- crearea unui parc în vecinătatea creșei, pentru tinerii locuitori ai cartierului;

- creșterea standarului de viață a locuitorilor orașului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Construirea unei creșe cu o capacitate de 45 copii - număr de persoane beneficiari direcți - 55 (copii și personal creșă)
  2. Costruirea unei zone recreaționale de mici dimensiuni ”Parc” - număr de persoane beneficiari direcți - 300 (locuitorii celor 2 cartiere: ”Zona ”Arionestii Noi, Liliacului, Viorelelor” si ”Cartierul Tineretului”)

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) este 20.490.976,94 lei, din care:

Finanțarea publică totală:                  20.489.076,94 lei

Finanțarea nerambursabilă:               20.079.295,39 lei

Data începerii şi finalizării proiectului:           15.02.2021 – 29.12.2023

Codul MySMIS:                                               125915

UAT Orașul URLAȚI

Date de contact:

Administrator public – Angelica Dimulescu, tel. 0724 275 173, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Image