Image

Anunț de presă:„MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, TRONSON SOSEAUA VESTULUI-LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL“

Anunț de presă:„MODERNIZARE STRADA GHEORGHE  GRIGORE CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, TRONSON SOSEAUA VESTULUI-LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL“
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: august 2021

MUNICIPIUL PLOIEȘTI derulează, începând cu data de 03.09.2020, proiectul „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL INALT PRIN LARGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, TRONSON SOSEAUA VESTUjLUI-LIMITA ORAS, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL"

cod SMIS 127261, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (în calitate de Autoritate de Management) și Agenția pentru Dezvoltare Regiona Iă Sud Muntenia (în calitate de Organism lntermediar). Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabila.

Locație implementare:

Adresa locației de implementare este: Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, municipiul Ploiești, județul Prahova.

Perioada de implementare:

Perioada de implementare a Proiectului este de 72 de luni, respectiv între data de 01.01.2018 și data de 31.12.2023.

Valoare proiect:

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 5980/03.09.2020 este de 65.554.957,34 Iei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este în sumă maximă de 60.028.702,73 Iei și este compusă din:

-Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 51.024.397,34 Iei;

-Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 7.803.731,34 Iei.

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori în vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea realizarea urmatoareor obiective specifice:

1-Imbunatatirea calitatii calatoriilor cu modurile nemotorizate, prin cresterea standardelor de calitate si siguranta in utilizarea acestor moduri de transport in Municipiul Ploiesti in decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finantare.

2-Cresterea calitatii si sigurantei transportului public in Municipiul Ploiesti in decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3-Reducerea congestiei din traficul rutier in Municipiul Ploiesti in decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Municipiul Ploiești

Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 - 591256

Persoană de contact: Manager de proiect Alexandru Tiberiu, telefon 0728349605

 

Image
Image