ANUNȚ DE PRESĂ - Parohia Buna Vestire în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor

ANUNȚ DE PRESĂ - Parohia Buna Vestire în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Ploiești, 28 aprilie 2020

SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ PAROHIALĂ ÎN CANTINA SOCIALĂ - SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CONSOLIDARE, EXTINDERE CU SCARĂ  EXTERIOARĂ Parohia Buna Vestire în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor ŞI MANSARDARE, ÎMPREJMUIRE TEREN

Parohia Buna Vestire în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor anunță începerea proiectului: SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASA PAROHIALA ÎN CANTINA SOCIALĂ - SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CONSOLIDARE, EXTINDERE CU SCARA EXTERIOARĂ ŞI MANSARDARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, cod SMIS:126164, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 4.911, în data de 05.03.2020.          

Proiectul se implementează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale/ Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Proiectul are o valoare totală de 2.053.811,01 LEI, din care: finanțarea nerambursabilă FEDR 1.408.914,35LEI, finanțarea nerambursabilă de la bugetul național 603.8207,43 LEI, cofinanțarea beneficiarului 41.076,23 LEI și valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, 0,00 LEI.

Perioada de implementare a Proiectului este de 46 de luni, respectiv între data de 01 februarie 2017 şi data de 25 noiembrie 2020, aceasta cuprinzând şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin implementarea proiectului inițiat de Parohia Bună Vestire în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor se dorește îndeplinirea atât a indicatorului Priorității de investiții 8.1: Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, cât și a indicatorilor de proiect prevăzut în Ghidul Solicitantului: numărul de beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/dotată respectiv, număr de centre sociale fără componentă rezidenţială a căror infrastructura a fost reabilitată/modernizata/extinsă/dotată.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din oraşul Ploieşti care va contribui direct la creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstnice vulnerabile.

Obiectiv specific al proiectului: Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul municipiului Ploieşti.

Rezultatele proiectului: 1. Realizarea obiectivului de investiţii SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ PAROHIALĂ ÎN CANTINĂ SOCIALĂ-SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CONSOLIDARE, EXTINDERE CU SCARĂ EXTERIOARĂ ŞI MANSARDARE, ÎMPREJMUIRE TEREN 2. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin înfiinţarea Centrului Social Buna Vestire, acreditarea şi licenţierea serviciilor după finalizarea investiţiei.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.        

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect – Adrian Cosmin Matei – Protopop; tel: +40 722 510 210, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Image