Anunț de presă: Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a schitului Jercălăi – Urlați

Anunț de presă: Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a schitului Jercălăi – Urlați
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 10 Februarie 2022

Arhiepiscopia Bucureștilor, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 1544/16.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului << Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a schitului Jercălăi – Urlați >>, cod SMIS: 118904, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.08.2016 – 31.03.2022 în localitatea Jercălăi, orașul Urlați, județul Prahova și a avut o valoare totală de 5.554.269,75 lei, din care finanțarea nerambursabilă a fost de 5.443.184,35 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării localității Jercălăi, a orașului Urlați, a județului Prahova și a regiunii Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și a culturii tradiționale românești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriilˮ a schitului Jercălăi - în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a obiectivului restaurat la standarde europene.

Rezultatele proiectului sunt: creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate (prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” a schitului Jercălăi  - PH-II-m-A-16521 - din localitatea Jercălăi, orașul Urlați) și creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu consolidat, restaurat, protejat și valorificat (la finalizarea perioadei de monitorizare/durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai bisericii de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” a schitului Jercălăi - PH-II-m-A-16521 - va fi de 2.694 vizitatori => o creștere de 694 vizitatori, de la 2.000 la 2.694 vizitatori);

Proiectul implementat de Arhiepiscopia Bucureștilor are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a schitului Jercălăi – Urlați >>, cod SMIS: 118904, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în localitatea Jercălăi, județul Prahova și regiunea Sud Muntenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor este Pcuv. Protos. Petru (Ungureanu Florin) - Manager de proiect; tel: +40 764 444 402; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

municipiul București, str. Int. Miron Cristea, nr. 9, sectorul 4

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.co./adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

 

Image