ANUNȚ DE PRESĂ: RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALUARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI

ANUNȚ DE PRESĂ: RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALUARE A ANSAMBLULUI  ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Comarnic,  13 aprilie  2022

Parohia Schit Lespezi anunță finalizarea proiectului: Restaurare și punere în valuare a ansamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi, cos SMIS:117079, implementat ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 2.497, în data de 22.06.2018.  

Proiectul a fost finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

 Proiectul are o valoare totală de 5.059.050,85 LEI, din care: finanțarea nerambursabilă FEDR 4.214.189,36LEI, finanțarea nerambursabilă de la bugetul național 743.680,47 LEI, cofinanțarea beneficiarului 101.181,02 LEI și valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, 0,00 LEI

Perioada de implementare a Proiectului este de 68 de luni, respectiv între data de 1 septembrie 2016 și data de 30.04.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin implementarea proiectului inițiat de Parohia Schit Lespezi, s-a dorit îndeplinirea atât a indicatorului Priorității de investiții 5.1: creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, cât și a indicatorului de proiect prevăzut în Ghidul Solicitantului: numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin.

Obiectivul general al proiectului: Impulsionarea dezvoltarii orasului Comarnic, județului Prahova și a regiunea Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești.

Obiectiv specific al proiectului: Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a spațiilor existente, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și punerea în valoare a ansamblului restaurat la standarde europene.

Punerea în valoare a monumentului istoric prin implementarea proiectului are un impact pozitiv asupra dezvoltării turismului în regiune, în județul Prahova și în special în orașul Comarnic contribuind de asemenea la dezvoltarea sectoarelor economice conexe conducând astfel spre o creștere a ofertei forței de muncă.

Rezultatele proiectului:  Obiectivul de patrimoniu cultural Ansamblul arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi  restaurat și creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.        

 

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect – ENOAE VASILE IULIAN– Preot Paroh; tel: +40 720 436 954,

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

PAROHIA SCHIT LESPEZI

str. Podul lui Neag, nr. 3, Comarnic, jud. Prahova tel 0720 436 954, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Image