Anunț de presă: Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri

Anunț de presă: Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 

Data: 09 August 2021

Parohia Sf Vineri Ploiești, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 941/27.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului << Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri >>, cod SMIS: 119074, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.03.2016 - 27.08.2021 în municipiul Ploiești, județul Prahova și a avut o valoare totală de 7.185.761,11 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 7.042.045,89 lei, din care 5.985.739,01 lei din FEDR și 1.056.306,88 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale - a monumentului istoric – ansamblul Bisericii “Sf. Vineri”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a ansamblului Bisericii “Sf. Vineri” prin valorificarea potențialului ansamblului, ca urmare a consolidării și restaurării acestuia, în vederea creșterii atractivității turistice a zonei, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul Bisericii “Sf. Vineri” din municipiul Ploiești, județul Prahova și punerea în valoare (valorificare și promovarea durabilă) a acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

- creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv ansamblul Bisericii “Sf. Vineri” (PH-II-a-B-20992);

- creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural - ansamblul Bisericii “Sf. Vineri”: în anul 5 ex-post se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat, restaurat și conservat prin proiect va fi de 1.500 => o creștere de 520 vizitatori (de la 1.380 la 2.020 vizitatori/vizite).

Proiectul implementat de Parohia Sf Vineri Ploiești are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri >>, cod SMIS: 119074, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în municipiul Ploiești, județul Prahova și regiunea Sud Muntenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Parohiei Sf Vineri Ploiești este Pr. Mihai Petre - Manager de proiect; tel: +40 723 617 211; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Image