fbpx

Anunț de presă privind lansarea proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”

Image
Image

Sinaia, data publicării: 01.08.2019

Anunț de presă privind lansarea proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”

Contact de finanțare: 4416/24.06.2019, Cod SMIS: 123323

Numele Beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.03.2018

Data finalizării proiectului: 30.11.2021

Obiectivul general al proiectului: creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de dioxid de carbon în orașul Sinaia, prin crearea unui traseu pietonal care să sporească atractivitatea circulației fără autoturisme private. Acest obiect general se încadrează în prioritatea de investiții 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele” al POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Amenajarea unui pasaj pietonal integrat pentru populația și pentru turiștii orașului Sinaia.
  2. Creșterea atractivității tranzitării pietonale a orașului Sinaia.
  3. Accesibilizarea infrastructurii de circulație pietonală pentru persoanele cu dizabilități.
  4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1,88% în urma implementării proiectului și cu 3,70% în ultimul an de durabilitate a investiției față de scenariul fără proiect.
  5. Creșterea numărului de persoane care utilizează trasee pietonale cu 2,22% în urma implementării proiectului și cu 4,44% în ultimul an de durabilitate a investiției, față de scenariul fără proiect.

Valoarea totală a proiectului: 22.755.436,29 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.755.436,29 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.300.327,55 lei, iar 19.342.120,85 reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oraș Sinaia, Județul Prahova.

Date de contact beneficiar: ORAȘ SINAIA

Mihaiela Gherasim, Manager de proiect, Telefon: 0744.353.687, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Valerie-Marian Panait, Manager media și comunicare, Telefon: 0720.722.901, Fax: 0244.314.509, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.