ANUNȚ DE PRESĂ

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Sinaia, 16.12.2019

Anunț de presă privind începutul derulării proiectului cu titlul

„Centru S- loc de bine "

UAT ORAȘUL SINAIA, cu sediul în Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, România, cod poștal 106100, derulează proiectul „Centru S- loc de bine", în baza contractului de finanțare nr. 4929/12.11.2019, cod MySMIS 127013, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în orașul Sinaia în scopul prelungirii stării de independență de mișcare a vârstnicilor si încurajării activităților de socializare destinate acestor persoane, în concordanță cu Strategia Naționala pentru Promovarea Îmbătrânirii Active si Protecția Persoanelor Vârstnice 2014 – 2020, dar si cu Strategia națională privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Înființarea centrului social "Centru S- loc de bine"

Fructificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile în scopul creșterii gradului de acoperire cu servicii sociale

Întreprinderea unor măsuri de promovare a Centrului S- loc de bine

Valoarea totală a proiectului este de 5.163.477,70 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 4.338.459,18  lei, din care 3.098.899,43 lei reprezintă contribuția din FEDR.

Proiectul se implementează în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, județul Prahova, Orașul Sinaia în perioada: 01.09.2018 -31.01.2023.

Detalii suplimentare puteți obține de la: GHERASIM MIHAIELA – Manager proiect, telefon: 0744353687, fax: 0244314509, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact: Oraș Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, România, cod poștal 106100,

GHERASIM MIHAIELA – Manager proiect Telefon: 0744353687/ Fax: 0244314509, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

GHEAUȘ Cristina –Manager media și comunicare, Telefon:0799890651, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Image