ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 6 DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE M2. Conservarea mediului, identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 6 DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE  M2. Conservarea mediului, identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Asociația FLAG Prahova anunţă deschiderea  sesiunii pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul programului “Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a județului Prahova” program finanțat prin  Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 - CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

Măsura 2. Conservarea mediului, identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 10 iunie 2022, ora 12:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17 iulie 2022, ora 23:59

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel:  2.275.298,00 lei, echivalentul a 460.000,00 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro =  4,9462 lei, valabil pe parcursul anului 2022.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate se vor depune online, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014 - www.2014mysmis.ro

  • Valoarea minima a ajutorului public nerambursabil, aferentă unui proiect : 24.731,50 lei / 5.000,00 euro.
  • Valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil, aferenta unui proiect: 494.630,00 lei / 100.000,00 euro.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagprahova.ro și este disponibilă la cerere la punctul de lucru al FLAG PRAHOVA, din Comuna Păuleşti, sat Găgeni, str. Ion Creangă, nr. 2 (Principală, nr. 41).

Aprobat, OLTEANU Maria Mădălina Presedinte Asociația FLAG Prahova

DATE DE CONTACT: E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru mai multe detalii puteti vizita pagina noastra de internet: www.flagprahova.ro                                                               
Tel. : 0762609685

Image