fbpx

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 7 - DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE M1. Consolidarea zonei de pescuit si acvacultura prin dezvoltarea sectoarelor complementare

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 7 - DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE M1.  Consolidarea zonei de pescuit si acvacultura prin dezvoltarea sectoarelor complementare

Image
Image

Asociația FLAG Prahova anunţă deschiderea  sesiunii pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul programului “Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a județului Prahova” program finanțat prin  Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 - CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

Măsura 1. Consolidarea zonei de pescuit si acvacultura prin dezvoltarea sectoarelor complementare.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27 septembrie 2021, ora 12:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03 noiembrie 2021, ora 23:59

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 1.665.015,08 lei, echivalentul a 373.447,36 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro =  4,4585 lei, valabil pe parcursul anului 2019, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate se vor depune online, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014 - www.2014mysmis.ro

- Valoarea minima a ajutorului public nerambursabil, aferentă unui proiect: 22.292,50 lei / 5.000,00 euro.

- Valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil, aferenta unui proiect:

     -802.530,00 lei / 180.000,00 euro, pentru solicitantii Asociații / Fundaţii / Federaţii / Organizații non – guvernamentale , Societăţi cooperative;

     -370.055,50 lei / 83.000,00 euro, pentru celelalte categorii de solicitanti.

ATENŢIE! Ȋn cadrul acestui Apel de depunere a cererilor de finanţare, proiectele care intră sub incidența ajutorului de minims nu sunt eligibile.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagprahova.ro și este disponibilă la cerere la punctul de lucru al FLAG PRAHOVA, din Comuna Păuleşti, sat Găgeni, str. Ion Creangă, nr. 2 (Principală, nr. 41).

Aprobat,
MANOLACHE Laura Mădălina
Manager general Asociația FLAG Prahova

DATE DE CONTACT: E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pentru mai multe detalii puteti vizita pagina noastra de internet: www.flagprahova.ro                                                                                                                                                     
Tel. : 0762609685

                                                                                                                                         

Image
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.