fbpx

Anunțul de presă la începutul proiectului "ECO-BUS" - ORAȘ SINAIA

Image
Image

Anunțul de presă la începutul proiectului "ECO-BUS"

27.05.2019

Numele Proiectului: "ECO-BUS"

Număr de referință: contract de finanțare nr. 4230/25.04.2019, cod SMIS 120346

Numele beneficiarului: ORAS SINAIA

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 25.02.2016

Data finalizării proiectului: 28.02.2021

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in Orașul Sinaia conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila, inclusiv promovarea mobilității urbane bazata pe utilizarea transportului public auto de calatori, nepoluant, îmbunătățit si reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea unui transport public auto de calatori de înalta calitate, atractiv si eficient pe teritoriul Orașului

Sinaia, prin creșterea capacitații de transport public, extinderea traseelor rutiere si modernizarea sistemului de transport prin introducerea de sisteme inteligente de management al traficului si e-ticketing.

  1. Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 in Orașul Sinaia prin utilizarea de autobuze ecologice, nepoluante in cadrul sistemului de transport public de calatori
  2. Promovarea utilizării sistemului de transport public auto nepoluant de calatori in Orașul Sinaia in locul transportului privat cu autoturisme, prin informarea publicului cu privire la avantajele / beneficiile utilizării transportului public precum si alte informări privind masurile luate menite sa contribuie la creșterea atractivității transportului public auto.
  3. Reglementarea politicii parcărilor la nivelul Orașului Sinaia

Valoarea totală a proiectului: 18.314.932,44 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 15.923.769,09 lei, iar finanțarea nerambursabilă 15.605.293,70 lei, unde 13.535.203,73 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Locul de implementare al proiectului: Oras Sinaia, Județul Prahova.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.