fbpx

Asociația GAL Valea Teleajenului lansează apelul de selecție proiecte pentru Măsura M3.4/6B – „Sprijin pentru incluziunea socială a populației rome” începând cu data de 19.09.2022

Asociația GAL Valea Teleajenului lansează apelul de selecție proiecte pentru Măsura M3.4/6B – „Sprijin pentru incluziunea socială a populației rome” începând cu data de 19.09.2022

Image
Image

Anunt simplificat

                   Asociația GAL Valea Teleajenului lansează apelul de selecție proiecte pentru Măsura M3.4/6B – „Sprijin pentru incluziunea socială a populației rome” începând cu data de 19.09.2022

Data publicării: 19.09.2022
Data lansării apelului de selecție: 03.10.2022
Numar sesiune de selecție : 1/2022
Măsura lansată prin apelul de selecție
: M 3.4/ 6B –  „Sprijin pentru incluziunea socială a populației rome”

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M3.4/6B sunt:

  • Unitățile administrativ teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională  (grădinițe);
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL Valea Telejeanului în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fondul disponibil în această sesiune: 28.317,72 euro
o Sprijinul care se acorda pentru finanțarea unui proiect: 28.317,72 de euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
Data limită de depunere a proiectelor: 16.01.2023
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Valea Teleajenului (com. Măgurele, sat Măgurele nr 226, et 2, jud Prahova), de luni până vineri, între orele: 08:00–19:30.
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Teleajenului pentru măsura M 3.4/ 6B  „Sprijin pentru incluziunea socială a populației rome”, sunt disponibile pe pagina de internet http://galvaleateleajenului.ro/finantare/anunturi-sesiuni-proiecte/sesiuni-deschise/ , respectiv sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL Valea Teleajenului.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Com. Măgurele, Sat Măgurele, Nr. 226, jud. Prahova, Tel: 0344 159 128, fax: 0344.159.129 www.galvaleateleajenului.ro; e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

ATENTIE! Temenul maxim de implementare al proiectului ( depunerea cererii de finantare finale) este 30 septembrie 2025. Termenul de finalizare al proiectului, inclusiv data realizarii ultimei plati, este 31.12.2025.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.