Image

Comuna Floreşti | Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Comuna Floreşti | Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Astăzi, 19 mai 2023, Comuna Floreşti, cu sediul în Comuna Floreşti, sat Floreşti,  nr. 604, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: vânzarea prin licitaţie publică a  terenului intravilan ce aparţine domeniului privat al Comunei Floreşti, judeţul Prahova, situat în Comuna Floreşti, sat Floreşti, tarlaua  T7,  parcela A 127, cu nr. cadastral 25457 în  suprafaţă de 2.242 mp.

Întocmirea și promovarea proiectului de hotărâre mai sus menționat a fost realizată în vederea valorificării eficiente a patrimoniului localității, prin vânzarea prin liciație publica a unui teren, în suprafață de 2.242mp., situat în Comună Floreşti, Sat Floreşti, intravilan, având categoria de folosință  arabil.

Vânzarea terenului determina o sursă de venituri pentru bugetul local,prin plata preţului adjudecat prin licitaţie publică, totodată viitorul proprietar generând venituri la bugetul local prin plata impozitelor şi taxelor locale.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: Referatul de aprobare înregistrat sub nr.11145/19.05.2023, întocmit de Primarul comunei Floresti-dna .Simona David,  Raportul de specialitate  întocmit de Compartimentul Registrul Agricol, înregistrat sub nr. 11150/19.05.2023, Avizul Secretarului General al Comunei Floreşti înregistrat sub nr. 11154/19.05.2023, textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, la https://florestiprahova.ro/informaţii -de interes public/anunţuri generale -de- interes -public/, la sediul instituţiei, Comună Floreşti,sat Floreşti,nr.604.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 30  mai 2023:

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

- prin poştă, pe adresa: Primăria Comunei Floreşti, Comună Floreşti, nr.604;

- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comună Floreşti, nr. 604, între orele 08.00-14,00 .

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului  ce aparţine domeniului privat  al Comunei Floreşti, Judeţul Prahova  situat în Comună Floreşti,sat Floreşti,  tarlaua T7,  parcela A 127, cu nr.cadastral 25457 în  suprafaţă de 2.242 mp. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei,https://florestiprahova.ro. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 31 mai 2023 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0244.369.502, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoane de contact: Bănescu Cristina şi Bucur Ioana –Ruxandra.

PRIMAR, SIMONA DAVID
SECRETAR GENERAL COMUNĂ, Jr. IOANA – RUXANDRA BUCUR                  

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Image
Image