fbpx

Comunicat de presă | “PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!” | COMUNA DUMBRAVA

Comunicat de presă | “PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!” | COMUNA DUMBRAVA

Image
Image


Anunț începere implementare proiect "Îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul primăriei din Comuna Dumbrava, Județul Prahova"

Data: 18.05.2023

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVA

COMUNA DUMBRAVA anunţă începerea activităţilor proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul primăriei din Comuna Dumbrava, Județul Prahova", finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Operațiunea I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale
Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean respectiv Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.
Obiectiv specific al proiectului: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local, aferentă Primăriei Dumbrava.

Activităţile principale ale proiectului sunt:

  • Audit energetic, expertiză tehnică, avize și autorizații, proiectare și asistență tehnică.
  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii.
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum.
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu. utilizarea surselor regenerabile de energie.
  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.
  • Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.
  • Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii.

Cod proiect PNRR: C10-I3-3227
Valoarea totală a proiectului: 1.279.793,07  lei inclusiv TVA;
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 1.279.793,07  inclusiv TVA;
Valoare eligibilă din PNRR: 1.075.456,36 lei, fără TVA;
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 204.336,71  lei.
Data începerii proiectului: 02.03.2023
Data finalizării proiectului: 02.03.2025

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi din fonduri naţionale

Echipa de implementare din partea UAT Comuna Dumbrava
Tel. 0244471921 Fax: 0244471921
E-mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
“PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                        https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.