Comunicat de presă | “PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

Comunicat de presă | “PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!”
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 

 

Anunț începere implementare proiect

“REABILITARE SEISMICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL DIN ZĂNOAGA, COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL PRAHOVA”

Data: 20.02.2023

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVA

COMUNA DUMBRAVA anunţă începerea activităţilor proiectului “REABILITARE SEISMICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CĂMINULUI CULTURAL DIN ZĂNOAGA, COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚUL PRAHOVA”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operațiunea B1 - Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

Obiectiv general: Tranziţia către un fond construit rezilient şi verde;

Obiectiv specific al proiectului: Creșterea eficienței energetice la niveluJ clădirii prin reducerea pierderilor energetice aferent Căminului Cultural din Zănoaga.

Activităţile principale ale proiectului sunt:

 • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente;
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
 • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen);
 • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
 • Alte tipuri de lucrări; Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată .
 • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz.

Cod proiect PNRR: CS-B1-30

Valoarea totală a proiectului: 1.288.528,54  lei inclusiv TVA;

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 1.288.528,54  lei inclusiv TVA; Valoare eligibilă din PNRR: 1.082.797,09 lei, fără TVA;

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 205.731,45  lei.

Data începerii proiectului: 09.12.2022

Data finalizării proiectului: 09.09.2026

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi din fonduri naţionale”

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/               https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

Image