COMUNICAT DE PRESĂ | Comuna Gornet Cricov

COMUNICAT DE PRESĂ | Comuna Gornet Cricov
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Comuna Gornet Cricov
Data: 20/02/2023

 

Comuna Gornet Cricov anunţă demararea proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Gornet-Cricov, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC,

Nume beneficiar: UAT COMUNA GORNET CRICOV

UAT COMUNA GORNET CRICOV, în calitate de beneficiar, cu sediul în str.Principală, nr.155, comuna Gornet-Cricov, cod poștal 107290, județ Prahova, derulează proiectul Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Gornet Cricov, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, în baza contractului de finanţare nr. 145515/22.12.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

 

Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Investiția permite achiziționarea de TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea managementului local, de exemplu: sisteme pentru siguranța în trafic, sisteme de monitorizare, sisteme de eficientizarea interacțiunii cu publicul, etc.

Obiectivele generale urmărite:

 • Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor față de administrația publică locală
 • Asigurarea unui climat civilizat, curat și sigur pentru cetățenii comunității
 • Compensarea decalajelor între mediul rural și cel urban
 • Creșterea calității serviciilor publice și extinderea ariei de activitate a acestora

Obiectivele specifice urmărite:

 • Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității
 • Încurajarea spiritului civic și a participării cetățenilor la actul de administrare
 • Simplificarea procedurilor și scăderea timpilor de lucru și de așteptare în cadrul proceselor autorității publice locale
 • Creșterea calității și gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare
 • Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice și hybrid

 

Proiectul presupune achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft), ex:

 • Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate proiectare și execuție
 • Sistem de monitorizare și siguranță a traficului
 • Extindere sistem Wi-Fi în spațiile publice
 • Dronă pentru inspecția zonelor sau situațiilor de risc
 • Servicii „Cloud” - platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică
 • Funcționar public virtual
 • Sistem de înregistrare și emitere a documentelor
 • Platformă pentru comunicarea cu cetățenii
 • Sistem de planificare online
 • Plata online a impozitelor și taxelor
 • Ghișeu unic pentru mediul de afaceri
 • Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitalizare sau reconstrucție digitală
 • Informare și publicitate
 • Stații de încărcare autovehicule electrice

Locul de implementare: România, Judeţul Prahova, Comuna Gornet Cricov

Valoarea totală a Proiectului

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile a Proiectului

Valoarea eligibilă din PNRR

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR

Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

2.195.407,53

2.195.407,53

1.844.880,28

350.527,25

292.900,65

Din care:

Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia 00-11.2)

1.598.745,28

303.761,60

0

Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia C10 11.3)

246.135,00

-

46.765,65

292.900,65

Perioada de implementare: 24 luni

Data începere proiect: 22.12.2022

Data finalizare proiect: 22.12.2024

Cod proiect: C10-I.1.2-1224

Date de contact:
Manager de proiect: Călin Ion
Telefon: 0344/880.193
E-mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Image