COMUNICAT DE PRESĂ | Lansarea proiectului cu titlul “ACCES IT – Competențe digitale pentru angajați”

COMUNICAT DE PRESĂ | Lansarea proiectului cu titlul “ACCES IT – Competențe digitale pentru angajați”
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

25 noiembrie 2022

Lansarea proiectului cu titlul “ACCES IT – Competențe digitale pentru angajați”

ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA în parteneriat cu PROJOB PROFILE S.R.L. și ASOCIAȚIA "CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART" anunță lansarea proiectului “ACCES IT - Competențe digitale pentru angajați” cod MySMIS 142895, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului “ACCES IT - Competențe digitale pentru angajați” constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, promovând totodaă și accesul egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă, inclusiv prin creșterea competențelor digitale în rândul persoanelor vârstnice (34 persoane) și creșterea competențelor digitale în rândul femeilor (127 femei).

Principalele rezultate estimate sunt:

  • 12 evenimente de conștientizare a angajatorilor;
  • 360 de angajatori informați cu privire la importanța și necesitatea programelor de formare de competențe digitale pentru angajați;
  • 310 angajați selectați în vederea participării la programele de formare profesională în domeniul competențelor digitale (dintre care minim 34 de vârstnici și 127 de femei);
  • 32 parteneriate încheiate cu angajatori;
  • 118 angajați participanți la cursuri de competențe digitale de bază;
  • 158 angajați participanți la cursuri de competențe digitale avansate;
  • 34 angajați participanți la cursurile de competențe digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT;
  • 295 de participanți ce finalizează cursurile de formare competențe digitale;
  • 32 de întreprinderi sprijinite în vederea valorificării potențialului de digitalizare și de organizare a unor programe de învățare continuă la locul de muncă;
  • 3 întreprinderi care dezvoltă programe de învățare la locul de munca la 6 luni de la finalizarea proiectului.

Proiectul are o durată de 13 luni și 10 zile si se va implementa în perioada 21.11.2022 – 31.12.2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.805.647,73 lei.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.

 

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

Image
Image