Image

COMUNICAT DE PRESĂ | Sinteză a lucrărilor realizate în luna Octombrie 2022 în cadrul Sistemului Hidrotehnic Voila

COMUNICAT DE PRESĂ | Sinteză a lucrărilor realizate în luna Octombrie 2022 în cadrul Sistemului Hidrotehnic Voila
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

                                                                                          Data:02.11.2022

 Sinteză a lucrărilor realizate în luna Octombrie 2022 încadrul Sistemului Hidrotehnic Voila

Sistemul Hidrotehnic Voila, parte componentă a societății Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., alimentează consumatorii din judeţul Prahova cu apă potabilă, având ca şi obiective principale păstrarea și totodată creșterea încrederii clienților prin asigurarea de apă potabilă la un nivel calitativ superior, precum şi livrarea debitelor contractate.

În cursul lunii Octombrie 2022, in cadrul Sistemului Hidrotehnic Voila, s-au derulat lucrări de spălare/dezinfecție ale decantoarelor radiale, precum şi reparații ale filtrelor rapide.

Apa brută utilizată în procesul de tratare în vederea obţinerii apei potabile la Stația de Tratare Voila provine Barajul Paltinu, lac de acumulare artificial, care este supus schimbărilor trofice, cu încărcătură algală semnificativă, respectiv alge verzi și albastre. Algele modifică gustul și mirosul apei şi reprezintă un suport pentru înmulțirea bacteriilor coliforme de origine fecală. În baza unui program riguros, adus la cunoștință Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, cu respectarea regulilor de SSM și a normelor de igienă, precum şi fără afectarea beneficiarilor, instalaţiile de decantare sunt oprite, golite şi sunt supuse procedurii de spălare, îndepărtare biofilm și dezinfecție.

Analiza biofilmului prin microscopie de fluorescența a pus în evidență o creștere semnificativă a numărului de alge albastre, în special de tipul Oscillatoria in Pseudanabaena, având ca şi cauze temperaturile ridicate înregistrate, precum și a fenomenului stratificării de vară a acumulării Paltinu, efectul direct fiind creșterea cantităţilor de reactivi de tratare consumaţi. De asemenea, s-a observant o scădere semnificativă a numărului de specii de diatomee, de tipul Diatoma, Naviculă și Synedra, precum și de alge verzi din specia Mougetia sp.

Angajaţii societăţii, din cadrul formațiilor de Exploatare S.T.A. și Reparații Voila, au executat lucrări de curățare şi de spălare ale decantoarelor radiale, conform legislației în vigoare. Acestea au constat în îndepărtarea depunerilor de nămol şi alge în mod manual prin spălarea cu jet de apă sub presiune a pereților decantoarelor, jgheaburilor de preluare a apei decantate și a radierului. Ulterior, s-au executat lucrări de îndepărtare a biofilmului din camera de reacţie, camera de decantare, radier și pereți, cu substanțe chimice avizate sanitar ca biocide.

Au mai fost executate lucrări de reparații ale cuvelor de filtrare, iar ca urmare a interpretării rezultatelor analizelor efectuate în laboratorul propriu al sistemului hidrotehnic, a fost completat stratul filtrant cu nisip cuarțos, conform curbei granulometrice.

Totodată, în colaborare cu Centrul de Cercetare GEOS din cadrul Departamentului de Geodezie și Fotogrametrie al Facultății de Geodezie -Universitatea de Construcții București, au fost realizate măsurători topogeodezice la reperii de studiu pentru obiectivele Baraj de priză Voila și Bazin de Apă Curată Lunca Mare în vederea obţinerii informațiilor referitoare la comportarea în timp a construcțiilor hidrotehnice. Au fost interpretate măsurătorile şi urmează sa fie puse în aplicare măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice.

Lucrările executate în cadrul Sistemului Hidrotehnic Voila reprezintă realizarea obiectivului de optimizare a activității de captare, tratare, stocare și livrare a apei, vizând asigurarea calității apei.

**Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

{showtime 122}

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

 

 

 

 

 

 

Image
Image