COMUNICAT DE PRESĂ S.C. R&R BETH FILTRATION S.R.L.,

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Băicoi, 22 ianuarie 2020

Finalizarea proiectului

”Creșterea competitivității SC R&R BETH FILTRATION SRL

prin diversificarea activității curente”

S.C. R&R BETH FILTRATION S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării contractului nr. 3910/01.03.2019 pentru proiectul cu titlul „Creșterea competitivității SC R&R BETH FILTRATION SRL, prin diversificarea activității curente”, cod MySMIS 115309, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Devoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.579.784,32 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată a fost de 4.497.819,84 lei, din care cofinanțare din FEDR în valoare de 3.823.146,86 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea competitivității întreprinderii prin crearea unei noi unități de prestare servicii localizată în Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. Acest obiectiv asigură ridicarea la un nou nivel calitativ, superior, al serviciilor oferite de societate, având ca țintă creșterea cotei de piață și obținerea unei poziții superioare în fața concurenților.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

înființarea și dotarea unei noi unități în scopul demarării activității vizate de proiect

îmbunatățirea imaginii firmei și creșterea numărului de clienți ca urmare a obținerii certificărilor ISO și a acțiunilor de promovare la nivel internațional

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate: 1. 1 nouă unitate de prestări servicii înființată, 15 echipamente achiziționate și puse în funcțiune: 1 macara, 1 mini excavator, 2 telescoape cu articulație, 2 telescoape cu rotație, 2 sisteme camere, 2 seturi troliu cabluri, 2 nacele de lucru, 2 stivuitoare, 1 echipament de taiere cu autogen, 2. 1 certificat ISO certificare sistem de management al calității, 1 certificat ISO certificare sistem de management de mediu, 1 participare în cadrul unui târg internațional de profil.

Impactul proiectului la nivel local a constat în crearea unui nou loc de muncă, contribuind de asemenea și la promovarea măsurilor de asigurare a egalității de șanse și tratament, prin angajarea unei persoane care face parte dintr-o categorie defavorizată.

R&R BETH FILTRATION S.R.L.

Manager proiect Vitalie PETRIȘIN

0723.468.493, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Image