Proiect de modificare a Legii camerelor de comerț din România, în dezbatere în Senatul României

Proiect de modificare a Legii camerelor de comerț din România, în dezbatere în Senatul României
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

În contextul existenţei nevoii de descentralizare a unor atribuţii din domenii specifice zonei publice, pe modelul altor state europene, dar şi a necesităţii de reconsolidare şi promovare a afacerilor româneşti, de dinamizare şi optimizare a schimburilor comerciale, a exporturilor şi de stimulare a atragerii de investiţii, a fost iniţiat un proiect de modificare a Legii 335/2007 a camerelor de comerţ din România, aflat în prezent în dezbatere în Senatul României, ca prima cameră sesizată.

În cele ce urmează prezentăm principalele beneficii aduse mediului de afaceri prin adoptarea proiectului de modificare a Legii camerelor de comerţ din România, aflat în prezent în procedura parlamentară.

1.Prin includerea tuturor profesioniştilor din România care se înregistrează la Registrul Comerţului în Catalogul Firmelor, gestionat de Sistemul cameral, pe modele deja implementate cu succes în alte state europene (ex. Ungaria), se vor genera vizibilitate şi oportunităţi reale de promovare şi internaţionalizare a afacerii, atât în mediul fizic, cât şi în cel virtual.

Astfel, printre alte beneficii, se vor optimiza posibilităţile de sprijinire a antreprenorilor în identificarea de oportunităţi/parteneri de afaceri/surse de finanţare, în identificarea şi accesarea unor noi pieţe, în  derularea proiectelor de dezvoltare a companiilor româneşti pe plan internaţional, vor fi eficientizate modalităţile de sprijinire a antreprenorilor romani prin participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii internaţionale, evenimiente de promovare economică, forumuri de afaceri,  întâlniri B2B etc.

2.Prin introducerea Certificatului de Competentă, eliberat de Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene, ca act obligatoriu, necesar pentru desfăşurarea activităţii după înfiinţarea unei noi societăţi comerciale, va spori calitatea actului comercial, va creşte gradul de responsabilizare a agenţilor economici, conducând spre o îmbunătăţire a activităţii economice în România.

Încă de la înfiinţarea societăţii, în cazul în care nu are deja o vechime de peste 3 ani ca administrator de firma sau studii de specialitate în domeniu,  reprezentantul legal va fi informat de către Camera de Comerţ şi Industrie,  va avea create abilități de administrare, de management al afacerilor, i se vor oferi informații fiscale și financiare, va fi informat cu privire la instituțiile cu care va colabora.
De asemenea, prin verificarea condiţiilor de onorabilitate judiciare şi fiscale, în ideea exercitării cu bună-credinţă a activităţilor economice şi de afaceri, se doreşte asigurarea pe cât posibil a unor afaceri oneste şi predictibile, cu beneficii atât pentru Stat, cât şi pentru mediul de afaceri.          

3.Prin implicarea camerelor de comerţ în dezvoltarea şi asigurarea calităţii învăţământului profesional în sistem dual se va crea plus valoare pe piaţa muncii, deoarece acestea, prin cunoaşterea aprofundată a specificului local şi regional, prin îndelungată tradiţie (primele şcoli de ucenici din România au fost înfiinţate de către Camerele de Comerţ) şi vasta expertiza în domeniul formării profesionale, prin valorizarea parteneriatului cu instituţiile publice şi companiile din fiecare judeţ, vor putea asigura cadrul necesar dezvoltariii şi asigurării forţei de muncă conform cerinţelor pieţei muncii.

Contibutia modica (între 10 şi 100 de Euro/an, în funcţie de mărimea firmei) pe care profesioniştii o vor achita în cazul aprobării proiectului legislativ, va fi utilizată exclusiv pentru finanţarea măsurilor de sprijin pentru stimularea, dezvoltarea şi internaţionalizarea afacerilor, precum şi pentru realizarea de studii şi analize relevante pentru mediul de afaceri.

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!  

 

 

Image