SINTEZĂ INFORMARE CONTROL SEVESO

SINTEZĂ INFORMARE CONTROL SEVESO
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

În perioada 02-04.02.2022, autorităţile competente au desfăşurat controlul SEVESO la AQUILA PART PROD COM S.A, punct de lucru DEPOZIT PRODUSE PERICULOASE (produse ambalate) cu sediul în com. Ariceștii-Rahtivani, str. Bruxelles, Nr.10, cod poştal 107026, Jud. Prahova.

   Tematica controlului: - verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, privind:

- PPAM;

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- verificarea listei/chestionarului de control;

- informarea publicului.

Inspecţia a fost efectuată de către o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Prahova, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova şi Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Prahova.

Operatorul a notificat următoarele substanţe periculoase prezente pe amplasament: aerosoli, alcool, parfumuri, deşeuri de aerosoli, deşeuri de parfumuri.

Conform calculului de încadrare efectuat sub prevederile Legii nr.59/2016 amplasamentul se încadrează la nivel inferior.

Autorităţile competente au stabilit o serie de măsuri şi termene limită de realizare ale acestora, măsuri care reprezintă obligaţii conform încadrării operatorului ca obiectiv cu risc minor de producere a accidentelor provocate de substanţe periculoase.

  Pe timpul controlului s-a aplicat o sancţiune ca urmare a încălcării prevederilor:

- Legii nr.59/2016, art. 8, alin. 1 şi 6 şi art. 5, alin.(1) lit.b;

- OG 2/2001, art.5;

- OUG 195/2005, art.94, alin1, lit.g.              

AQUILA PART PROD COM S.A. a întocmit un plan cu termene de realizare şi responsabili pentru îndeplinirea în totalitate a măsurilor stabilite. Măsurile vor fi realizate în termenul stabilit în Raportul de Inspecţie.

AQUILA PART PROD COM S.A. răspunde de funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivului, de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a efectelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, pe toată durata de încadrare ca obiectiv tip SEVESO.

RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SECURITĂŢII, FLORIN ŞTEFAN

 

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!   

 

Image