SINTEZA INFORMARE CONTROL SEVESO

controlul SEVESO la SC AQUILA PART PROD COM SRL
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

    În perioada 01-02.07.2021, autorităţile competente au desfăşurat controlul SEVESO la SC AQUILA PART PROD COM SA, punct de lucru DEPOZIT PRODUSE PERICULOASE (produse ambalate) cu sediul în com. Ariceștii-Rahtivani, str. Bruxelles, Nr.10, cod poştal 107026, Jud. Prahova.

   Tematica controlului: - verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, privind:

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- verificarea listei/chestionarului de control;

- informarea publicului.

Inspecţia a fost efectuată de către o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Prahova, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Prahova.

Operatorul a notificat următoarele substanţe periculoase prezente pe amplasament: aerosoli, alcool, parfumuri, deşeuri de aerosoli, deşeuri de parfumuri.

Conform calculului de încadrare efectuat sub prevederile Legii nr.59/2016 amplasamentul se încadrează la nivel inferior.

Operatorul are întocmită Procedura de intervenţie în caz de scurgeri accidentale de produse de curăţenie şi deţine dotarea necesară intervenţiei. 

Autorităţile competente au stabilit măsuri şi termene de realizare privind întocmirea documentelor specifice conform prevederilor legale referitor la obiectivul SEVESO.

Nu au fost aplicate sancţiuni.

SC AQUILA PART PROD COM SA a întocmit un plan cu termene de realizare şi responsabili pentru îndeplinirea în totalitate a măsurilor stabilite. Măsurile vor fi realizate în termenul stabilit în Raportul de Inspecţie.

SC AQUILA PART PROD COM SA răspunde de funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivului, de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a efectelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, pe toată durata de încadrare ca obiectiv tip SEVESO.

DIRECTOR GENERAL, DANIEL BALUS

Image