SINTEZA INFORMARE CONTROL SEVESO

SINTEZA INFORMARE CONTROL SEVESO
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

În perioada 03-10.02.2021, autoritățile competente au desfășurat controlul programat SEVESO la SC AQUILA PART PROD COM SRL, punct de lucru DEPOZIT PRODUSE PERICULOASE (produse ambalate) cu sediul în com. Ariceștii-Rahtivani, str. Bruxelles, Nr.10, cod postal 107026, Jud. Prahova.

   Tematica controlului: - verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, privind:

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- verificarea listei/chestionarului de control;

- informarea publicului.

Inspecția a fost efectuată de către o echipă formată din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență al jud. Prahova, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Prahova.

Autoritățile competente au stabilit măsuri și termene de realizare privind întocmirea documentelor specifice conform prevederilor legale referitor la obiectivul SEVESO.

Nu au fost aplicate sancțiuni.

SC AQUILA PART PROD COM SRL a întocmit un plan cu termene de realizare și responsabili pentru îndeplinirea în totalitate a măsurilor stabilite. Măsurile vor fi realizate în termenul stabilit în Raportul de Inspecție.

 SC AQUILA PART PROD COM SRL răspunde de funcționarea în condiții de siguranță a obiectivului, de prevenire a accidentelor majore și de limitare a efectelor acestora asupra sănătății populatiei și mediului, pe toată durata de încadrare ca obiectiv tip SEVESO.

DIRECTOR GENERAL, DORU ATOMEI

Image