Anunț de presă | Finalizarea proiectului LUCRĂRI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, RECONSTITUIRE, CONSERVARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI

Anunț de presă MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 15 Septembrie 2023

Finalizarea proiectului <<Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni>>

Mănăstirea Brâncoveni, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 138/05.07.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului <<Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni>>, cod SMIS: 116895, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte: POR/2016/5/5.1/1.

Proiectul s-a derulat în perioada 10.07.2015 - 30.11.2023 în comuna Brâncoveni, județul Olt și a avut o valoare totală de 21.646.885,34 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 21.213.947,63 lei, din care 18.031.855,49 lei din FEDR și 3.182.092,14 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării comunei Brâncoveni, județului Olt și a regiunii Sud-Vest Oltenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei regiunii Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile și  protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și a culturii tradiționale românești.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: 1) consolidarea și restaurarea monumentului istoric - Mănăstirea Brâncoveni, cu scopul de a aduce monumentul istoric cât mai aproape de starea/ forma sa inițială și 2) punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene.

Rezultatele proiectului sunt:
- creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect au fost consolidate, restaurate și conservate 4 obiective de patrimoniu cultural din cadrul ansamblului Mănăstirii Brâncoveni (OT-II-a-A-08687) din comuna Brâncoveni, județul Olt, respectiv: Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” (OT-II-m-A-08687.01), Stăreție (OT-II-m-A-08687.03), Turn clopotniță (OT-II-m-A-08687.04) și Chilii (OT-II-m-A-08687.05); 

- creșterea numărului de vizitatori: la finalizarea perioadei de monitorizare/ durabilitate a proiectului a fost estimat/ previzionat că numărul de vizitatori ai ansamblului Mănăstirii Brâncoveni va fi de cel puțin 3.066 => o creștere de 766 vizitatori (de la 2.300 la 3.066 vizitatori).

Proiectul implementat de Mănăstirea Brâncoveni are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să
contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național.

Prin proiectul <<Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni>>, cod SMIS: 116895, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată genera puternice efecte economice, sociale și culturale în comuna Brâncoveni, județul Olt și regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, persoana de contact din partea Mănăstirii Brâncoveni este Stareța Stanciu Daniela - manager de proiect; telefon: +40 744 428 953; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI sat Brâncoveni, comuna Brâncoveni, jud. Olt

 

 

Image