fbpx

ANUNȚ DE PRESĂ - 15 Iulie 2020 - Mănăstirea Arnota

ANUNȚ DE PRESĂ - 15 Iulie 2020 - Mănăstirea Arnota

Image
Image

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE MUZEU, ATELIERE (CORP CHILII) ȘI INCINTĂ DIN CADRUL ANSAMBLULUI MĂNĂSTIREA ARNOTA

Mănăstirea Arnota din satul Bistrița, comuna Costești, județul Vâlcea anunță finalizarea proiectului cu titlul - „Consolidare, restaurare și punere în valoare muzeu, ateliere (corp chilii) și incintă din cadrul ansamblului Mănăstirea Arnota, cod SMIS: 119119, implementat ca urmare a semnării Contractului de finanțare nr. 653/09.11.2017 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.904.900,15 lei, din care asistență financiară nerambursabilă în valoare de 7.746.802,15 lei (unde 6.584.781,84 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 1.162.020,31 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Perioada de implementare a proiectului este de 47 de luni, respectiv între data 16.09.2016 și data 31.07.2020, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare nr. 653 din data de 09.11.2017.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale – Mănăstirea Arnota.

Obiective specifice ale proiectului sunt: consolidarea, restaurarea a două corpuri – monumente istorice – parte din ansamblul Mănăstirii Arnota, și anume: Corp Chilii și Incintă, la care se adaugă și amenajarea/refunctionalizarea spațiilor existente aferente monumentului istoric – Corp Chilii - în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului prin utilizarea unor tehnici de informare, publicitate și promovare cât mai variate.

Rezultatele proiectului sunt: consolidarea, restaurarea, protejarea a două monumente istorice parte componentă din ansamblul Mănăstirii Arnota (Corp chilii - VL-II-m-A-09667.02 și Incintă - VL-II-m-A-09667.03) completate de punerea în valoare a ansamblului Mănăstirea Arnota din satul Bistrița, comuna Costești, județul Vâlcea și creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin (valoare indicator la începutul implementării proiectului: 10.500 vizitatori; valoare indicator la finalul monitorizării proiectului (după 5 ani de la finalizarea investiției: 13.999 vizitatori).

Odată protejat, restaurat, conservat și valorificat monumentul istoric – ansamblul Mănăstirea Arnota, împreună cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Vâlcea pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector are un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea și impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/ regionale/ naționale. Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la bază politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Stareță – Rucăreanu Magdalena; tel: +40 745 075 225; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.