Anunț de presă: Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sfântul Nicolae” - Ungureni

Anunț de presă: Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sfântul Nicolae” - Ungureni
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 04 August 2021

Parohia Sfântul Nicolae Ungureni, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 1615/04.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului << Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sfântul Nicolae” - Ungureni >>, cod SMIS: 119853, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/2.

Proiectul s-a derulat în perioada 07.08.2017-31.08.2021 în municipiul Craiova, județul Dolj și a avut o valoare totală de 10.184.129,71 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 9.980.447,12 lei, din care 8.483.380,05 lei din FEDR și 1.497.067,07 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale - a monumentului istoric - Biserica “Sf. Nicolaeˮ - Ungureni (DJ-II-m-B-08017).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica “Sf. Nicolaeˮ - Ungureni (DJ-II-m-B-08017) din municipiul Craiova, județul Dolj și valorificarea potențialului cultural și turistic al acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

-creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Biserica “Sf. Nicolaeˮ - Ungureni (DJ-II-m-B-08017);

-creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural - Biserica “Sf. Nicolaeˮ - Ungureni (DJ-II-m-B-08017): în anul 5 ex-post se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat, restaurat și conservat prin proiect va fi de 1.481 => o creștere de 381 vizitatori (de la 1.100 la 1.481).

Proiectul implementat de Parohia Sfântul Nicolae Ungureni are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sfântul Nicolae” - Ungureni >>, cod SMIS: 119853, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în municipiul Craiova, județul Dolj și regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Parohiei Sfântul Nicolae Ungureni este Pr. Ivan Adrian - Manager de proiect; tel: 0745 629 461; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Image