Anunț de presă: Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș - corp C1 și turn clopotniță - corp C3 în cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș

 Anunț de presă: Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș - corp C1 și turn clopotniță - corp C3 în cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

 

Data: 20 Aprilie 2022

Parohia Hagi Enuși, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 1902/03.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului <<Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș - corp C1 și turn clopotniță - corp C3 în cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș>>, cod SMIS: 119854, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/2.

Proiectul s-a derulat în perioada 07.08.2017 - 31.05.2022 în municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 21, județul Dolj și a avut o valoare totală de 17.588.661,71 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 17.236.888,48 lei, din care 14.651.355,21 lei din FEDR și 2.585.533,27 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a ansamblului bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilelor, în vederea cresterii atractivității turistice la nivel local și regional, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș și valorificarea potențialului cultural și turistic al acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

  • salvarea, consolidarea, îmbunatățirea imaginii obiectivului turistic/ monumentului istoric - ansamblul bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș din municipiul Craiova, județul Dolj completată de creșterea vizibilității acestuia => 2 obiective de patrimoniu cultural restaurate (Biserica “Toți Sfinții” – Hagi Enuș și Turnul clopotniță);
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat - ansamblul bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș din municipiul Craiova, județul Dolj => la finalizarea perioadei de monitorizare se estimează că numărul vizitatorilor va fi de 2.693 => o creștere de 693 vizitatori, de la 2.000 la 2.693 vizitatori.

Proiectul implementat de Parohia Hagi Enuși are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul <<Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș - corp C1 și turn clopotniță - corp C3 în cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș>>, cod SMIS: 119854, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în municipiul Craiova, județul Dolj și regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Parohiei Hagi Enuși este Pr. Vintilă Sărdărescu - Manager de proiect; tel: 0765 775 208; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PAROHIA HAGI ENUȘI municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 21, județul Dolj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Image
Image