Comunicat de presă: „CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE BISERICA CU HRAMUL "SFÂNTA TREIME"

 Comunicat de presă: „CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE BISERICA CU HRAMUL "SFÂNTA TREIME"
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

16.11.2021

Parohia “Sfânta Treime”, cu sediul în municipiul Slatina, str. Grădiniţei, nr. 2, județul Olt, anunță finalizarea proiectului: „CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE BISERICA CU HRAMUL "SFÂNTA TREIME", COD SMIS 116620, derulat ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 356, din data de 31.08.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, actual Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.

Proiectul a fost implementat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară “5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții “5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale - a monumentului istoric – Biserica ”Sfânta Treime” Slatina.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica ”Sfânta Treime” Slatina și punerea în valoare (valorificare și promovarea durabilă) a acestuia.

Rezultatele proiectului sunt: creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural Parohia ”Sfânta Treime” Slatina.

Proiectul implementat de Parohia ”Sfânta Treime” Slatina are un impact pozitiv asupra turismului și serviciilor prin intensificarea turismului la nivel local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/județean/regional/național. Prin proiectul „CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE BISERICA CU HRAMUL "SFÂNTA TREIME" a fost redat publicului larg un monument istoric restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată genera puternice efecte economice, sociale și culturale în localitatea Slatina, județul Olt, regiunea Sud-Vest Oltenia.

Implementarea proiectului s-a desfășurat de la data semnării contractului de finanțare până la data de 30.11.2021. Proiectul a fost implementat în regiunea Sud Vest Oltenia, in Municipiul Slatina şi are o valoare totală de 5.991.710,27 RON, din care: finanțarea nerambursabilă FEDR 4.998.249,01 RON, finanțare nerambursabilă de la bugetul național 764.438,08 RON şi cofinanțarea beneficiarului 117.605,86 RON, finanțarea totală nerambursabilă fiind de 5.762.687,09 lei.

Pentru detalii suplimentare: Martin Iulian Miron-Preot Paroh
Date de contact:
Tel: 0766.610.746, Fax: 0249.421.026
PAROHIA “SFÂNTA TREIME”

Image