Comunicat de presă: Consolidare – restaurare cu integrare în circuit turistic biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Comunicat de presă: Consolidare – restaurare cu integrare în circuit turistic biserica „Adormirea Maicii Domnului”
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 22 Octombrie 2020

Consolidare–restaurare cu integrare în circuit turistic biserica„Adormirea Maicii Domnului”

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului <<Consolidare–restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica „Adormirea Maicii Domnului”>>, cod SMIS: 116533, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Contractul de finanțare nr. 219/ 02.08.2017 a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul s-a derulat în perioada 10.01.2016-30.11.2020, în localitatea Gura Suhașului, orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea și a avut o valoare totală de 11.889.377,88 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 11.651.590,32 lei, din care 9.903.851,77 lei din FEDR și 1.747.738,55 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale - a monumentului istoric - biserica „Adormirea Maicii Domnuluiˮ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – biserica „Adormirea Maicii Domnuluiˮ (ruină) din orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea și promovarea și valorificarea potențialului cultural și turistic al acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

-creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, astfel prin proiect a fost consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural – ruinele bisericii „Adormirea Maicii Domnuluiˮ (VL-II-B-09840);

-creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin, astfel la finalizarea perioadei de durabilitate se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat, restaurat și conservat prin proiect va fi de 616 => o creștere de 316 vizitatori (de la 300 la 616).

Proiectul implementat de Parohia „Adormirea Maicii Domnului” are un impact pozitiv asupra turismului și serviciilor prin intensificarea turismului la nivel local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul <<Consolidare–restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica „Adormirea Maicii Domnului”>> a fost redat publicului larg un monument istoric restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea și regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact este Pr. Diță Iulian - Manager de proiect; tel: +40 766 714 278; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Image