ANUNȚ DE PRESĂ - Consolidare, restaurare, amenajare incintă și valorificare turistică "Sf. Gheorghe Vechi", "Cuvioasa Paraschiva" și construire centrală termică

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

03 mai 2019

Parohia Sf. Gheorghe Vechi anunță începerea proiectului - „Consolidare, restaurare, amenajare incintă și valorificare turistică "Sf. Gheorghe Vechi", "Cuvioasa Paraschiva" și construire centrală termică”, cod SMIS: 120036, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 3798 în data de 22.02.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o valoare totală de 7.986.189,51 lei și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 7.826.465,71 lei (unde 6.652.495,88 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 1.173.969,83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1.

Proiectul se implementează în municipiul Craiova, județul Dolj și are o perioada de implementare de 68 de luni, respectiv între data 08.09.2017 și data 30.04.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare nr. 3798 din data de 22.02.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a monumentului istoric - Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva", prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilului, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului.

Odată protejat, restaurat, conservat și valorificat monumentul istoric - Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva", împreuna cu celelalte obiective turistice de patrimoniu natural și cultural existente pe teritoriul județului Dolj pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local, regional și național. Acest sector are un efect multiplicator care acționează ca un element dinamizant al sistemului economic, generând o cerere specifică de bunuri și servicii, care antrenează o creștere în sfera de producție a acestora, contribuind în mod direct la diversificarea si impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei locale/ regionale/ naționale. Consolidarea și restaurarea monumentului istoric vizat prin proiectul de față are la baza politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural, care împreună cu valorificarea și promovarea durabilă a acestuia poate avea un efect pozitiv atât asupra relansării economice a regiunii, cât și asupra îmbunătățirii calității vieții.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului sunt:

- consolidarea, restaurarea, protejarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, respectiv Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva", la care se adaugă și valorificarea potențialului acestuia în vederea creșterii atractivității turistice a zonei de implementare a proiectului;

- creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural - Biserica "Sf. Gheorghe - Vechi", "Cuvioasa Paraschiva" - care beneficiază de sprijin cu impact direct și/sau indirect asupra dezvoltării economice a zonei de implementare a proiectului prin dezvoltarea în primul rând a sectorului turistic;

Pentru detalii suplimentare: Manager proiect/ Preot Paroh – Irimia Gheorghe-Aurel; tel: +40 731 374 568; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Parohia Sf. Gheorghe Vechi, strada Arieș, nr. 9, municipiul Craiova, județul Dolj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Image