Anunț de presă: Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3) și turn clopotniță (corp C5) din cadrul ansamblului Mănăstirea Jitianu

Anunț de presă: Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3) și turn clopotniță (corp C5) din cadrul ansamblului Mănăstirea Jitianu
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 28 Martie 2022

Mănăstirea Jitianu, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 1896/23.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului << Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica Sf. Dumitru (corp C3) și turn clopotniță (corp C5) din cadrul ansamblului Mănăstirea Jitianu >>, cod SMIS: 119855, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/2.

Proiectul s-a derulat în perioada 08.08.2017 - 30.04.2022 în satul Braniște, comuna Podari, județul Dolj și a avut o valoare totală de 14.010.546,21 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 13.730.335,29 lei, din care 11.670.785,00 lei din FEDR și 2.059.550,29 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice a ansamblului Mănăstirea Jitianu, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării a două imobile (monumente istorice – parți componente ale ansamblului, clasate distinct în Lista Monumentelor Istorice 2015), în vederea creșterii atractivității turistice a zonei, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea a două monumente istorice: Biserica “Sf. Dumitru” și Turnul clopotniță – părți componente ale ansamblului Mănăstirea Jitianu și valorificarea potențialului cultural și turistic al acestora.

Rezultatele proiectului sunt:

  • salvarea, consolidarea, îmbunatățirea imaginii Bisericii “ Dumitru” și a Turnului Clopotniță adosat bisericii – monumente istorice aferente ansamblului Mănăstirea Jitianu la care se adaugă valorificarea potențialului cultural și turistic al acestora => 2 obiective de patrimoniu cultural restaurate;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat - ansamblul Mănăstirea Jitianu => la finalizarea perioadei de monitorizare se estimează că numărul vizitatorilor va fi de 4.444  => o creștere de 1.144 vizitatori, de la 3.300 la 4.444 vizitatori.

Proiectul implementat de Mănăstirea Jitianu are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Consolidare, restaurare și punere în valoare biserica Sf. Dumitru (corp C3) și turn clopotniță (corp C5) din cadrul ansamblului Mănăstirea Jitianu >>, cod SMIS: 119855, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în comuna Podari, județul Dolj și regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Mănăstirea Jitianu este Stareț P. Cuv. Văcăruș Sorin - Manager de proiect; tel: 0768 920 624; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

MĂNĂSTIREA JITIANU sat Braniște, comuna Podari, județul Dolj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Image