Anunț de presă: Consolidare - restaurare și valorificare turistică Biserica „Sf. Nicolaeˮ (construire G.S., C.T. și împrejmuire) sat Glogova, com. Glogova, jud. Gorj

Anunț de presă: Consolidare - restaurare și valorificare turistică Biserica „Sf. Nicolaeˮ (construire G.S., C.T. și împrejmuire) sat Glogova, com. Glogova, jud. Gorj
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Data: 10 Februarie 2022

Parohia Glogova, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 1971/07.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului << Consolidare - restaurare și valorificare turistică Biserica „Sf. Nicolaeˮ (construire G.S., C.T. și împrejmuire) sat Glogova, com. Glogova, jud. Gorj >>, cod SMIS: 119799, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/2.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.08.2016 - 30.04.2022 în localitatea Glogova, județul Gorj și a avut o valoare totală de 6.197.326,08 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 6.073.379,56 lei, din care 5.162.372,63 lei din FEDR și 911.006,93 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în localitatea Glogova/ județul Gorj/ regiunea Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului, prin conservarea moștenirii culturale - a monumentului istoric - Biserica “Sf. Nicolaeˮ din localitatea Glogova, județul Gorj.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica “Sf. Nicolaeˮ și valorificarea potențialului cultural și turistic al acestuia.

Rezultatele proiectului sunt:

  • salvarea, consolidarea, îmbunatățirea imaginii obiectivului turistic/ monumentului istoric - Biserica “Sf. Nicolae” din localitatea Glogova, județul Gorj completată de creșterea vizibilității acestuia => 1 obiectiv de patrimoniu cultural restaurat;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat - Biserica “Sf. Nicolaeˮ din localitatea Glogova, județul Gorj => la finalizarea perioadei de monitorizare se estimează că numărul vizitatorilor va fi de 1.750 => o creștere de 450 vizitatori, de la 1.300 la 1.750 vizitatori.

Proiectul implementat de Parohia Glogova are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Conservarea moștenirii culturale este strâns legată și de dezvoltarea turismului: restaurarea și conservarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, dacă este completată de o promovare continuă și eficientă, poate să contribuie la dezvoltarea sectorului turistic, sector care la rândul său poate genera puternice efecte economice, sociale și culturale la nivel local/ județean/ regional/ național. Prin proiectul << Consolidare - restaurare și valorificare turistică Biserica „Sf. Nicolaeˮ (construire G.S., C.T. și împrejmuire) sat Glogova, com. Glogova, jud. Gorj >>, cod SMIS: 119799, a fost redat publicului larg un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă, și în același timp care să poată generea puternice efecte economice, sociale și culturale în localitatea Glogova, județul Gorj și regiunea Sud-Vest Oltenia.

Pentru informații suplimentare persoana de contact din partea Parohiei Glogova este Pr. Pîrvu Gabriel - Manager de proiect; tel: 0742 244 472; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 
 

PAROHIA GLOGOVA

sat Glogova, comuna Glogova,  județul Gorj

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră! 

 

Image
Image