Cum încalcă legea incineratorul de deşeuri periculoase din Brazi! Abateri repetate, constatate la EcoBurn

Cum încalcă legea incineratorul de deşeuri periculoase din Brazi! Abateri repetate, constatate la EcoBurn

În timp ce se laudă, pe site-ul propriu şi în toate comunicatele oficiale trimise, că deţine o instalaţie ultramodernă de neutralizare a deşeurilor şi că acţionează cu maximă grijă pentru mediu, firma prahoveană EcoBurn a încălcat în mod repetat şi sistematic prevederile legislaţiei de mediu. Astăzi, în cadrul investigaţiei jurnalistice despre viaţa lângă incinerator, vă prezentăm situaţia detaliată a controalelor şi sancţiunilor care au vizat această societate, una care a ajuns, pentru a doua oară în aproximativ doi ani, să intre în procedură de revizuire a autorizaţiei. Teoretic, conform anunţului transmis de ministrul Mediului, firma are termen până zilele viitoare să se conformeze la ultimele măsuri impuse de autorităţi. Dacă nu o face, riscă închiderea! Poate că n-ar strica dacă, înainte să ia o decizie, autorităţile de profil ar lectura următoarele rânduri.

Vă promiteam, încă din primul "episod", să vorbim despre o poveste care miroase urât şi nu numai de la deşeuri, poveste despre bani, tupeu, încrengături politice, dar şi despre oameni care se zbat, adesea fără succes, pentru un mediu curat şi o viaţă normală. În primul episod am relatat ce spun oamenii din zonă, în al doilea ce spun, ce fac şi poate ce ar mai trebui să facă autorităţile locale. Astăzi vă dezvăluim neregulile constatate de către Garda de Mediu Prahova şi motivele pentru care Agenţia pentru Protecţia Mediului a refuzat în 2019 să-i revizuască autorizaţia integrată. Vă spunem toate neregulile care s-au petrecut acolo sau, cel puţin, toate neregulile care au fost descoperite de Gardă, în timpul controalelor anunţate sau nu, abateri care pleacă de la depăşirea suprafeţelor şi cantităţilor din autorizaţie şi depozitarea deşeurilor pe spaţii improprii şi până la nerespectarea fluxurilor privind recepţia şi arderea deşeurilor, conducând la ideea că firma specializată în neutralizarea de deşeuri periculoase a incinerat la grămadă, fără să stea să evidenţieze ce şi cât. Garda de Mediu Prahova vorbeşte despre depozitarea de deşeuri toxice direct pe sol. Într-un comunicat pe care o să-l detaliem mai jos, Eco Burn spune că verificările la care a fost supusă nu au scos niciodată la iveală abateri grave, spunând că nu reiese de nicăieri că incineratorul ar fi depăşit normele privind emisiile.

Înainte să discutăm despre abateri şi sancţiuni, precizăm, pe baza unui răspuns oficial primit de la APM Prahova, că societatea deţine Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 213/11.01.2011, emisă de agenţia regională de la Piteşti şi valabilă până la 10 ianuarie 2021. Tot oficial, în conformitate cu Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale, societatea cu punctul de lucru în satul Negoieşti din Brazi are voie să desfăşoare activităţi de incinerare a deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, respectiv de depozitare temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa punctului 5.4 din Anexa 1 a respectivului act normativ, înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la punctele 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării. Dincolo de aceste informaţii oficiale, care cu siguranţă pot fi plictisitoare sau irelevante pentru cineva care nu lucrează în domeniu, acest paragraf din răspunsul transmis redacţiei de APM relevă un lucru, şi anume că, de la autorizare şi până în prezent, legislaţia în domeniu s-a modificat. Neoficial, specialiştii din domeniu o recunosc şi dau de înţeles că în anii respectivi se făcea un fel de muncă de pionierat în domeniul mediului, la puţin timp de la intrarea României în Uniunea Europeană. Practic, societatea a apucat să se autorizeze pe o legislaţie mult mai permisivă decât cea din prezent. Bine, în teorie, asta n-ar trebui să fie o problemă pentru un agent economic care se laudă că oferă condiţii moderne. În practică însă, chiar şi autorizată, o societate tot riscă să aibă activitatea suspendată sau chiar oprită definitiv, în cazul în care se constată abateri. Nu de bunăvoie, ci silită de Gardă, EcoBurn a trecut o dată prin procedura de reautorizare în perioada 2018-2019, când cererea i-a fost respinsă de APM Prahova, iar acum este la a doua tentativă. Iată istoricul controalelor, din 2018 încoace!

Istoria controalelor şi amenzilor

În data de 6 iunie 2018, la un control planificat, Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova a constatat neconformităţi în ceea ce priveşte spaţiile de depozitare a deşeurilor, aplicând o sancţiune de 20.000 de lei, conform Legii 211/2011, privind regimul deşeurilor, art. 19, alin. 2, lit. a), pentru că societatea n-a asigurat eliminarea în totalitate a deşeurilor care i-au fost încredinţate (depozitare pe spaţii excedentare), conform unui răspuns oficial primit de la Garda de Mediu Prahova. Dacă urmăriţi cu atenţie seria sancţiunilor, veţi vedea că acest lucru se va repeta şi că EcoBurn şi-a făcut un obicei din a aduna deşeuri peste capacitatea de procesare şi, automat, din a le depozita în condiţii improvizate, peste cele prevăzute în autorizaţia de mediu. Coincidenţă sau nu, acest lucru capătă o importanţă foarte mare în contextul ultimelor scandaluri care au vizat societatea, cel al camioanelor încărcate cu deşeuri oprite la intrarea în rampa Vitalia de la Boldeşti, şi cel mai vechi al incendiului din Mimiu, din noiembrie 2018, despre care vom discuta mai spre final.

Până atunci, să revenim la sancţiuni. 5 septembrie 2018. Comisariatul Judeţean, control neplanificat. Concluzii: "înaintea acceptării recepţiei deşeurilor în instalaţia de incinerare sau în instalaţia de coincinerare, societatea nu a determinat masa fiecărui tip de deşeu, conform clasificării din lista europeană a deşeurilor instituită prin Decizia 2000/532/CE". Amendă: 40.000 de lei. Cu alte cuvinte, înţelegem de aici că EcoBurn a ars deşeuri fără să mai stea să noteze ce şi cât arde! Pentru o firmă care se ocupă de deşeuri toxice, acest lucru se poate dovedi extrem de grav!

În perioada 2.10 - 1.11.2018, la un control efectuat de Garda Naţională alături de Comisariatul Judeţean Prahova au fost descoperite "neconformităţi în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor stabilite în actul de reglementare şi neconformităţi referitoare la gestionarea deşeurilor colectate în vederea incinerării".

Ca urmare, Comisariatul General al Gărzii de Mediu a aplicat o sancţiune contravenţională conform art.96. alin.3. pct.l din OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare. Mai departe, "Garda Naţională de Mediu-Comisariatul General a transmis în data de 07.11.2018 Agenţiei pentru Proiecţia Mediului Prahova propunerea pentru emiterea Notificării prealabile suspendării actului de reglementare deţinut. Urmare a acestei adrese, APM Prahova a emis Notificarea nr. 151/13.11.2018 prealabilă suspendării autorizaţiei integrate de mediu. În data de 28.12.2018, GNM-CG a solicitat APM Prahova emiterea dispoziţiei de suspendare a autorizaţiei integrate de mediu, drept pentru care APM Prahova a emis Decizia nr. 51/23.01.2019. În data de 22.01.2019 o echipă a GNM-CG a verificat pe teren stadiul realizării măsurilor impuse prin actele de control anterioare. Ulterior, în data de 28.01.2019, GNM-CG a informai APM Prahova cu privire la stadiul realizării măsurilor. Precizăm că, în perioada noiembrie-decembrie 2018, GNM-CG a sancţionat contravenţional SC ECOBURN SRL cu două amenzi în valoare de 200 000 lei".

În perioada 22.05 - 23.05.2019, Comisariatul Judeţean Prahova al GNM a efectuat un control planificat în timpul căruia au fost constatate depozitări necontrolate şi amestecate de deşeuri pe spaţii limitrofe halei de producţie şi pe calea de acces a autovehiculelor care vin la descărcat. EcoBurn a fost amendată cu 40.000 de lei, conform art.61, alin. 1, lit. a din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

În perioada 13.06 - 20.06.2019 GNM-CG a efectuat control ca urmare a unei sesizări primite în ziua de 13,  acţiune ce s-a finalizat cu o amendă de 100.000 de lei, pentru neîndeplinirea măsurilor
trasate cu ocazia controlului anterior.

„neconformităţi în ceea ce priveşte spaţiile de depozitare deşeuri”, „societatea nu a asigurat eliminarea în totalitate a deşeurilor care i-au fost încredinţate”, „depozitate pe spaţii excedentare”, „neconformităţi în ceea ce priveşte nerespectarea recepţiei deşeurilor pe amplasament”, „înaintea acceptării recepţiei deşeurilor în instalaţia de incinerare a deşeurilor sau în instalaţia de co incinerare a deşeurilor, societatea nu a determinat masa fiecărui tip de deşeu”, „depozitări necontrolate şi amestecate de deşeuri pe spaţii limitrofe halei de producţie şi pe calea de acces a autovehiculelor care vin la descărcat”, „neîndeplinirea măsurilor trasate cu ocazia controlului efectuat”, „depozitarea temporară a deşeurilor medicale periculoase cu pericol biologic şi deşeuri alimentare depozitate în exteriorul halei, pe aleea de acces către incinerator, pe o platformă betonată, precum şi într-o zonă pietruită şi direct pe sol”

Extras din răspunsul nr. 255/2020 transmis de Garda de Mediu Prahova către Telegrama

În perioada 20.08.2019 - 08.2019, a fost efectuat un nou control comun, neplanificat, pentru verificarea îndeplinirii măsurilor trasate prin Nota de constatare nr.74/20.06.2019. Inspectorii au constatat că măsurile au fost îndeplinite, iar acesta a fost singurul control din lista pe 2018, 2019 şi 2020 care s-a încheiat fără vreo amendă. Nu mai durează mult, însă, şi EcoBurn o comite din nou.

În perioada 04 - 05.11.2019, a fost efectuat control neplanificat în timpul căruia au fost constatate neconformităţi în ceea ce priveşte depozitările de deşeuri (paleţi înfoliaţi cu medicamente expirate, bidoane de plastic goale de 5 litri, butoaie metalice de 200 litri) pe spaţiul betonat limitrof halei incineratorului. Comisarialul Judeţean Prahova a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 40.000 lei, conform art.61, alin.l, lit. a din Legea 211/2011.

În 14, 18, 20, 23 noiembrie şi 10 decembrie 2019, Garda Naţională şi cea judeţeană au efectuat o nouă acţiune de control pentru verificarea respectării condiţiilor din autorizaţia integrată, respectiv managementul deşeurilor incinerate, depozitarea temporară a deşeurilor medicale periculoase cu pericol biologic şi deşeuri alimentare depozitate în exteriorul halei, pe aleea de acces către incinerator, pe o platformă betonată, precum şi într-o zonă pietruită şi direct pe sol. Comisariatul Judeţean Prahova a aplicat o amendă de 100.000 de lei, conform art.96, alin.3. pct. 1 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare. "Faţă de cele sus menţionate, GNM-CJ Prahova a procedat la notificarea prealabilă pentru SC ECO BURN SRL - punct de lucru Brazi, ca urmare a nerespectării condiţiilor din actul de reglementare, prin adresa 3585/13.12.2019 transmisă la APM Prahova în vederea aplicării dispoziţiilor art. 17 din OUG 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului. APM Prahova a emis Notificarea nr. 148/16.12.2019,  prealabilă suspendării Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.213/11.01.2011", a mai anunţat Garda de Mediu Prahova. În fine, mai aproape de zilele noastre, după vizita ministrului Alexe în Prahova, în data de 17.01.2020 a fost efectuat un control neplanificat pentru verificarea aspectelor referitoare la transportul de deşeuri efectuat cu o ziînainte cu două camioane încărcate de la SC Eco Burn SRL către SC Vitalia Servicii Pentru Mediu-Tratarea Deşeurilor SRL. "Pentru nerespectarea art.21 din HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 20.000 lei, conform art.25, aiin.2, lit. b din actul normativ mai sus menţionat", se mai arată în răspuns.

Prima revizuire a autorizaţiei de mediu

Ne mutăm cu investigaţia la informaţiile din baza de data a Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Într-o solicitare transmisă în iunie 2017, conducerea Eco Burn recunoaşte că a făcut demersuri ca să-şi extindă capacitatea de depozitare a deşeurilor. Vorbim, atenţie, despre o socitate care doi ani din acel moment încolo avea să fie sancţionată periodic pentru depozitarea pe o suprafaţă mai mare decât cea autorizată. În aceeaşi motivare, societatea recunoaşte că mai există un motiv pentru care s-a prezentat la revizuire, şi anume controalele efectuate, în urma cărora Garda de Mediu a solicitat acest lucru. Pe o logică elementară, dacă eşti atât de curat şi performant pe cât spui, ce motiv ar avea Garda să te trimită la revizuirea autorizaţiei integrate? Şi, pe aceeaşi logică, am putea întreba şi ce motiv ar găsi APM-ul să refuze demersul. Din fericire, nu trebuie să aşteptăm răspunsul de la agentul economic, pentru că îl avem de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova. La 7 mai 2019, după un demers şi o corespondenţă de aproape doi ani, instituţia respinge solicitarea de revizuire, invocând trei motive. Primul: în autorizaţia de construire obţinută în mai 2018, la aproape un an de la cererea de revizuire, pentru extinderea capacităţii de depozitare se făcea referire la "deşeuri", nu la "deşeuri periculoase".

Al doilea: firma nu a transmis rapoarte solicitate în termenul impus sau a depus doar completări parţiale. Al treilea: APM Prahova a considerat că Eco Burn dorea, prin respectiva procedură de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, să ajungă la o "modificare substanţială a activităţii, cu impact semnificativ asupra mediului, fiind necesară o abordare complexă, inclusiv privind trasabilitatea deşeurilor periculoase începând de la intrarea pe amplasament până la eliminarea acestora".

A doua procedură de revizuire a autorizaţiei

În data de 2 decembrie 2019, adică fix în mijlocul unui control susţinut al Gărzii Naţionale de Mediu şi Gărzii de Mediu Prahova (cel detaliat în paragraful evidenţial cu galben), firma solicită din nou revizuirea autorizaţiei, invocând modificările legislative intervenite de la emiterea ei şi până la acel moment, "mărirea suprafeţelor de depozitare urmare a emiterii Autorizaţiei de Construire nr. 125/31.10.2018 pentru construirea unei platforme de depozitare a deşeurilor şi Decizia etapei de încadrare nr. 3013/08.05.2018", "mărirea capacităţii anuale de incinerare de la 4000 t/an la 5680 t/an ca urmare a măririi timpului de funcţionare de la 250 zile/an la 355 zile/an", precum şi nevoie de depozitare temporară a unor deşeuri.

APM Prahova a transmis, în răspunsul adresat redacţiei, că Eco Burn se află în această procedura de emitere a acestei autorizaţii.

Incendiul din Mimiu, o coincidenţă toxică

Rămăsese să discutăm şi despre incendiul care a avut loc în noiembrie 2018 în Mimiu. Nu întâmplător, ceva mai sus a fost un pasaj evidenţiat cu roşu. El făcea referire la nişte controale, derulate în perioada octombrie-noiembrie 2018, cu măsuri ce s-au extins până în decembrie şi care au ajuns până la solicitarea suspendării autorizaţiei integrate de mediu. Practic, în perioada respectivă, în termeni populari, conducerea o cam băgase pe mânecă. Firma, prinsă în mai multe rânduri că a depozitat în incintă cantităţi mari de deşeuri, pe suprafeţe mult mai mari decât cea autorizată şi în condiţii total improprii, era acuzată fix în acel moment de încălcarea autorizaţiei integrate. Şi aici vine coincidenţa. Pe 11 noiembrie 2018, într-o zi de duminică, un fum gros şi negru se ridică deasupra Ploieştiului şi avea să continue să se vadă timp de trei zile, după ce în curtea unei alte societăţi încep să ardă câteva mii de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase. Coincidenţa e că vorbim exact de deşeuri din categoria celor care ar fi trebuit neutralizate la Brazi. Coincidenţa e a incendiul a izbucnit la câteva zile de la plecarea inspectorilor de la Eco Burn. Coincidenţa e că firma respectivă se numeşte Urban ICIM şi e controlată de aceeaşi familie. A fost deschis un dosar penal, dar la aproape un an şi jumătate de la acel moment nu prea mai sunt noutăţi. Oficial în public, dincolo de supoziţiile sau părerile pe care unii şi alţii le-ar putea avea sau dincolo de ceea ce pentru mulţi e deja o certitudine, nimeni nu poate să dea vina pe Eco Burn pentru acel incendiu, dar coincidenţa naibii, după toate celelalte coincidenţe inexplicabile, e că o firmă de neutralizare aflată sub lupa autorităilor ar fi fost cea care ar fi avut cel mai mult de câştigat de pe urma unui eveniment de acest gen.

Scriam mai demult, în acelaşi context, că lichidarea incendiului a durat aproape 80 de ore şi că, la final, autorităţile prahovene anunţau că "au ars aproximativ 5300 tone de materiale plastice și solide sub formă de baloți, deșeuri provenind de la componente auto, uleiuri uzate, materiale textile, deșeuri medicale, precum și două autoutilitare", în curtea Urban ICIM, parte dintr-un consorţiu de firme cu o istorie bogată, neferită de controverse, deţinut până nu demult de senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect de Prahova, şi omul de afaceri Mihai Ştefănescu, partener de tradiţie al acestuia în mai multe firme. În momentul candidaturii la Senat, politicianul a cedat părţile sale sociale din mai multe societăţi, lăsându-l pe Ştefănescu, zis „Treflă”, să se ocupe. Între timp, Radu Oprea a devenit ministru pentru Mediul de Afaceri în Guvernul Dăncilă şi a declarat cu fiecare ocazie că nu mai are cunoştinţă de activităţile fostelor sale firme, lucru valabil şi pentru Eco Burn, acolo unde, la începuturile societăţii, a fost nu doar asociat, ci şi administrator. Acum, Eco Burn e condus de Violeta Ştefănescu, soţia lui "Treflă". Familia Ştefănescu nu se ocupă numai de neutralizare de deşeuri şi de construcţii industriale şi civile prin grupul Urban, ci şi de gestionarea unui hotel pe strada Maramureş şi a unei terase pe Ana Ipătescu, ia până nu demult a avut şi contracte pentru furnizarea de lapte în unităţile de învăţământ din Prahova, prin firma Eco Lact.

Potrivit informaţiilor găsite în presa locală, Eco Burn ar avea contracte cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi Spitalul Municipal Câmpina, iar Ştefănescu ar fi un individ extrem de influent în mediul de afaceri şi mediul politic din Prahova, despre el spunându-se că a fost naşul de cununie al fiicei lui Mircea Cosma, actualul deputat Andreea Cosma, precum şi naşul de botez al fiicei acesteia, dar şi bun prieten cu omul de afaceri Sebastian Ghiţă, fost parlamentar PSD. De altfel, într-una dintre puţinele apariţii publice, "Treflă" apare în Sala Sporturilor "Olimpia", sărbătorind câştigarea unui trofeu pentru Asesoft, echipa de baschet pe care a avut-o Ghiţă. Controversatul ex-deputat, între timp fugit la Belgrad după ce dosarele DNA au început să se adune pe numele său, apare, evident, şi el în poză alături de Mihai Ştefănescu, de staff-ul tehnic de la Asesoft şi de jucătorii echipei, îmbrăcaţi în echipament de joc pe care apărea numele sponsorului "Urban ICIM".

Eco Burn: Folosim tehnologii moderne, aflate într-un upgade permanent

Într-un comunicat de presă transmis în toamna lui 2019, după apariţia în presa locală şi cea naţională a unor reclamaţii din partea oamenilor din Brazi, conducerea incineratorului de deşeuri susţine că este ţinta unei campanii de defăimare şi că imaginea i-ar fi fost afectată în mod nedrept. Oficialii companiei făceau referire la o serie de filmări publicate pe reţelele de socializare sau direct în mass-media. Unele dintre imaginile care circulau la acea vreme sunt cele de pe pagina de Facebook "Popeşti Brazi", despre care am discutat în primul episod al investigaţiei noastre.

"Ca urmare a campaniilor denigratoare de presă și a acțiunilor regizate desfășurate pentru a influența negativ opinia publică, societatea Eco Burn a suferit grave prejudicii de imagine. Ținem să precizăm că majoritatea filmărilor făcute publice, imagini prezentate ca fiind din interiorul societății noastre, sunt fie trucate, fie au fost realizate în alte locuri ,totul cu scopul de a dezinforma și afecta activitatea companiei. Spre exemplu, mașinile care apar în filmare sunt cu numere de Dolj, filmate într-o curte situată lângă blocuri. În condițiile în care societatea noastră este situată la 5 kilometri de prima localitate, într-o zonă industrială. Eco Burn este cea mai mare companie specializată în incinerarea deșeurilor din regiunea Sud – Muntenia. Faptul că operăm pe această piață de 11 ani și reușim să aducem o contribuție importantă în ceea ce privește eliminarea deșeurilor medicale, periculoase sau nepericuloase, a făcut ca Eco Burn să fie inclusă în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. În acest context, activitatea societății este canalizată către protecția mediului și oferă servicii indispensabile societății.  Folosim tehnologii moderne, aflate într-un upgade permanent. Instalațiile folosite pentru incinerare sunt de ultimă generație, conforme standardelor din domeniul protecției mediului. Echipamentele sunt complet automatizate, prevăzute cu dispositive de blocare și întrerupere a fluxului tehnologic în cazul depășirii parametrilor de mediu sau al disfuncționalităților de operare. În plus, instalația are și un sistem de control al poluarii EPA/EU", a transmis compania.

Dacă acuzele denigratoare ar fi fost reale, Eco Burn nu ar fi putut funcționa. Mai ales că numai în 2019, reprezentanții tuturor organismelor de control, printre care Agenția pentru Protecția Mediului sau Garda de Mediu, au efectuat lunar controale la societatea noastră. Iar verificările nu au scos la iveală abateri grave. Mai mult, din monitorizarea permanentă a APM Prahova, reiese că nu s-au înregistrat depășiri în ceea ce privește emisiile în aer.

conducerea Eco Burn SRL

"Funcționarea instalațiilor de incinerare a deșeurilor se încadrează în normele legale privind protecția mediului, și datorită investițiilor constant în tehnologie. Numai în 2019, Eco Burn a investit peste un million de euro în retehnologizare și modernizarea spațiilor de depozitare. Facem toate aceste precizări pentru a demonstra că știrile negative promovate în spațiul public, acuzele și protestele regizate de persoane răuvoitoare, nu au un fundament real. Tocmai de aceea ne-am îndreptat și în instanță împotriva tuturor celor care, prin acțiuni concertate au afectat grav imaginea companiei noastrea și ne-au adus prejudicii", se mai arăta în comunicatul Eco Burn de la acea vreme.

În 2020, după controlul făcut de noul ministru al Mediului şi după scandalul privind mutarea deşeurilor, Eco Burn a transmis un nou punct de vedere, în care din nou şi-a susţinut nevinovăţia (detalii în articolele recomandate mai jos), asta după ce oficialul guvernamental reclamase că de pe platforma din Brazi au mai plecat către rampa ecologică deşeuri care în mod normal ar fi trebuit incinerate, nu depozitate lângă cele municipale.

 

Image
Image
Image