fbpx

ANRE impune simplificarea facturilor la energie electrică și gaze. Noi obligații pentru furnizori și facilități în plus pentru clienți

ANRE impune simplificarea facturilor la energie electrică și gaze. Noi obligații pentru furnizori și facilități în plus pentru clienți

Image
Image

ANRE a aprobat modificarea unor reglementări în sensul îmbunătățirii cadrului privind informarea clienților și desfășurarea activităţii de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale la locurile de consum.

 

“În vederea armonizării cadrului de reglementare existent cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi în raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, în şedinţa Comitetului de Reglementare al ANRE, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici. 

Ca urmare a noilor prevederi aprobate, facturile emise de furnizorii de energie electrică pentru toţi clienţii casnici pentru consumul de energie electrică vor respecta modelul de factură prevăzut în anexa la Ordin”, menționează un comunicat al ANRE.

Modelul simplicat al facturii de energie electrică va cuprinde:

 • date de identificare şi contact ale furnizorului şi ale clientului,
 • data de încetare a contractului,
 • dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,
 • perioada de facturare,
 • cantitatea totală de energie electrică facturată,
 • preţul final facturat,
 • valoarea totală de plată,
 • data scadentă a plăţii,
 • tva.

Modificările au fost aduse pentru a asigura clientului casnic o mai bună înțelegere a modului de determinare a valorii facturii, informațiile suplimentare incluse în anexă ajutându-l totodată la gestionarea propriului consum de energie electrică.

Suplimentar, au fost stabilite următoarele măsuri:

 • În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.
 • Furnizorii sunt obligați ca, în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii este pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.
 • Perioada de facturare este de 1 lună.
 • Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni,
 • Regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum 3 luni și este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuție.

ANRE a modificat și reglementările privind facturarea consumului de gaze

“Ca urmare a noilor prevederi aprobate, am detaliat informațiile minime pe care trebuie să le cuprindă o ofertă-tip de furnizare a gazelor naturale și un contract de furnizare a gazelor naturale, inclusiv detalierea componentelor preţului final, și am simplificat conținutul minim al tuturor facturilor de gaze naturale, fiind prevăzute informațiile obligatorii a fi incluse de către furnizor în acestea.

Pentru a asigura o mai bună înțelegere de către clientul final a facturii de gaze naturale, conținutul acesteia a fost structurat astfel încât clientul final să înțeleagă foarte ușor care este consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta.

Conținutul facturii a fost simplificat, aceasta cuprinzând pe prima pagină următoarele informații prioritare:

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final,
 • data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,
 • numărul şi data emiterii facturii,
 • data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare,
 • consumul de gaze naturale facturat,
 • termenul scadent de plată,
 • obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul,
 • valoarea totală de plată cu TVA”, transmit reprezentanții ANRE.

Detaliile cu privire la factură, inclusiv defalcarea componentelor din care este format prețul final facturat de către furnizor clientului final, vor fi trecute pe a doua pagină, iar anexele la factură vor cuprinde o serie de informaţii adiţionale care nu se referă la facturare. Acestea au fost incluse tocmai pentru a-i oferi clientului o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.

“Pentru a veni în sprijinul clienţilor finali, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalități.

Nu în ultimul rând, am introdus prevederi referitoare la măsurile suplimentare de protecție şi pentru clienții vulnerabili, prin acordarea unei facilităţi privind eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Şi tot ca o măsură suplimentară de protecţie a clienţilor finali, am detaliat modalitățile de soluţionare de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta nefiind obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii”, au mai precizat oficialii ANRE.

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!

 

 

 

 

Image
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.