Anunţ lansare apel depunere proiecte - Măsura M6/6B ”Încurajarea activităților recreative și competitive în teritoriul GAL’’

Anunţ lansare apel depunere proiecte - Măsura M6/6B ”Încurajarea activităților recreative și competitive în teritoriul GAL’’

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/2020

Anunţ lansare apel depunere proiecte

           Data lansării: 17.08.2020 – 19.10.2020

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente liniei de finanţare: Măsura M6/6B ”Încurajarea activităților recreative și competitive în teritoriul GAL’’ astfel:

 

Măsura M 6/6B

Perioada de depunere a proiectelor

17.08.2020 – 19.10.2020

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanțarea unui  proiect

60.000 euro

Fond public disponibil alocat pentru măsură

60.000 euro

Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Măgureni, Scorțeni, Telega, Vărbilau, Vâlcănești).

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Colinele Prahovei” din Comuna Florești, Sat Florești, Str. Principală, Nr.604A, Judeţul Prahova, în intervalul orar 8:00-15.00. În ultima zi de depunere, proiectele vor fi primite până la ora 14.00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M6/ 6B sunt:

- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 60.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi de maxim 100% din costurile totale eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 60.000 euro, care este valoarea maximă  nerambursabilă a unui proiect pe această măsura.

Punctajul minim al unui proiect este de 30 puncte.

Modelul de cerere de finanțare este disponibil pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate, inclusiv metodologia de verificare a acestora menționate în Ghidul Solicitantului pentru fiecare măsură, disponibile la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe pe site-ul: www.colineleprahovei.ro.

Procedura de selectie a măsurii este publicată la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt afișate la sediul GAL „Colinele Prahovei” și pe site-ul: www.colineleprahovei.ro.

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție se vor afișa la sediul GAL și pe site-ul www.colineleprahovei.ro.

Modelul de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat este publicat pe site-ul www.colineleprahovei.ro

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.colineleprahovei.ro unde puteți consulta si Ghidul Solicitantului.

Pentru detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0244.362.145 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Colinele Prahovei” unde puteţi solicita, în mod gratuit, informații despre măsuri şi pe suport electronic (CD) sau tipărite.

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei”

Image
Image
Image