Image

Catalog electronic, anul acesta, în peste 1.000 de școli. Lista unităților de învățământ înscrise în proiectul-pilot

catalog electronic prahova
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Ordinul ministrului Educației privind implementarea proiectului-pilot referitor la utilizarea unui catalog electronic, în unitățile de învățământ preuniversitar, a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Documentul se referă la școlile care vor utiliza acest tip de document în anul școlar 2023 - 2024 și include peste 1000 de unități din toată țara. Printre altele, este stipulat clar că fiecare instituție va trebui să găsească resurse financiare pentru cumpărarea serviciilor specifice, fiind interzisă solicitarea achitării sumelor necesare de către elevi sau părinții acestora.

Ordinul de ministru stabilește că:

"Art. 1. — Se aprobă includerea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care consemnează situația școlară a elevilor în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, în programul de școli-pilot pentru anul școlar 2023—2024, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 106 alin. (2) și art. 109 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.813/2022, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 situația școlară, inclusiv rezultatele evaluării, se consemnează doar în catalogul electronic.
(2) Catalogul electronic se tipărește, semnează, avizează și arhivează de către directorul unității de învățământ, la finalul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) și (8) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Unitățile de învățământ prevăzute în anexă asigură prin contractele încheiate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic siguranța datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 4. — Unitățile de învățământ din rețeaua de unități-pilot au obligația de a respecta toate prevederile aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.896/2023 privind Standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile-pilot.
Art. 5. — Unitățile de învățământ de stat menționate în anexă asigură din bugetul propriu sau din fonduri proprii, după caz, achiziționarea programelor/serviciilor de catalog electronic, fiind interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau reprezentanții legali ai acestora.
Art. 6. — În vederea asigurării accesului elevilor la facilitățile de care pot beneficia legal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în anexă vor elibera la începutul anului școlar 2023—2024 legitimații de elev, acestea conținând obligatoriu următoarele informații, dar nelimitându-se la ele: nume și
prenume, fotografie, CNP, număr matricol și viza anuală a unității de învățământ".

Catalog electronic în 31 de școli din Prahova

Lista publicată astăzi în Monitorul Oficial include 1156 de unități de învățământ din toată țara, dintre care 31 din județul Prahova:

 

Lista completă a fost publicată luni, în Monitorul Oficial partea I, nr. 838 Bis.

Anul trecut, pe lista ministerului de regăseau mai puțin de 19 unități de învățământ din județ.

 

 

 

 

Image
Image