FLOREȘTI: A fost stabilită comisia de examen pentru elevii cu situația neîncheiată. Testările au loc în perioada februarie - aprilie

FLOREȘTI: A fost stabilită comisia de examen pentru elevii cu situația neîncheiată. Testările au loc în perioada februarie - aprilie

Conducerea Școlii Gimnaziale Florești a emis o decizie privind constituirea comisiei de organizare ṣi desfăṣurare a examenelor pentru elevii cu situaṭia ṣcolară neîncheiată de la clasele I-VIII. Măsura a fost luată în condițiile în care primul semestru a fost unul dificil, pe fondul organizării cursurilor în regim on-line, încă din noiembrie.

Comisia are următoarea componență:

Responsabil: prof. Ionescu Clara

MEMBRI:

Panait Maria - profesor pentru ȋnvățământul primar, gradul I

Iacov Doina – profesor pentru ȋnvățământul primar, grad definitiv

Pană Carmen – profesor, grad definitiv

Cofaru Gabriela – profesor limba franceză, grad definitiv

Negoiță Mihaela – profesor biologie, gradul I

Petre Cornelia – profesor matematică, gradul II

“Examinatori pe discipline vor fi profesorii ṣi învăṭătorii care au predat la clasă împreună cu un alt învăṭător/profesor, de la o altă clasă. Sesiunea de examene se desfăṣoară ȋn perioada: 8.02-2.04.2021. Comisia îndeplineṣte atribuṭiile prevăzute în Regulamentul de Organizare ṣi Funcṭionare a Unităṭilor de Invăṭământ Preuniversitar cu privire la organizarea ṣi desfăṣurarea examenelor. Preṣedintele comisiei predă secretarului unităṭii de învăṭământ toate documentele specifice (cataloage de examen, lucrări scrise ṣi însemnările elevilor la proba orală). Predarea se face imediat după finalizarea examenului. Titularii disciplinelor la care se susṭine examen vor opera în cataloagele claselor media obṭinută de fiecare elev la examen. Secretarul comisiei afiṣează a doua zi după încheierea sesiunii rezultatul examenului”, prevede decizia amintită.

 

Image
Image
Image