COMUNA POIENARII BURCHII

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

COMUNA POIENARII BURCHII, AVÂND SEDIUL ÎN COMUNA POIENARII BURCHII, sat Poienarii Burchii, str. G-ral Angelescu, nr. 22, JUDEŢUL PRAHOVA, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI    ''ÎNTOCMIRE PUZ–INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S = 1200 MP) – ZONĂ DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE EPURARE ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstudiată = 8107mp)”, PROPUS A FI AMPLASAT ÎN JUDEŢUL PRAHOVA, comuna Poienarii Burchii, nr. cadastral 20794, T 44, A 140/87/1, nr. cadastral 20941, T 44, A 142/14, T 44, A 142/1, T 47, A151/64, A 151/63, De 147, ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI /PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA DIN PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 306, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9:00 – 13:00.

OBSERVAŢII / COMENTARII ŞI SUGESTII SE PRIMESC ÎN SCRIS LA SEDIUL A.P.M. PRAHOVA, ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ANUNŢULUI.

 

 

Image