CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Aceasta informare este efectuată de CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de „Refacere DJ 234, L=0,021 km, Comuna Salcia (PV nr. 941/07.04.2021)” localizat în zona drumului județean DJ234, Comuna Salcia.

Aceasta investiţie este noua.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta următoarele ape uzate: nu este cazul, ce se vor evacua în: nu este cazu,l după ce au fost epurate prin: nu este cazul.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la B-dul Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ, Ploiești, Prahova, Telefon: 0244 – 514.545, Fax: 0244 – 596.669, după data de 25.07.2022.

Image