S.C. MAN CONSTRUCT&CO S.R.L

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Această informare este efectuată de: MAN CONSTRUCT&CO S.R.L., cu sediul în sat Tămași, comuna Corbeanca, str. Șos. Unirii, nr. 416, et. 2, biroul 1, județul Ilfov, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: “Decolmatarea albiei minore a râului Ialomița, prin exploatarea de nisipuri și pietrișuri, Perimetrul Aval Podul Văleni, obiectiv localizat în extravilanul localității Poienarii Burchii, judeţul Prahova.

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al activității propuse nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată, după data de 30.06.2022.

Image