U.A.T. SINAIA

Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: U.A.T. SINAIA, B-dul. Carol I, nr. 47, judeţul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.128, fax: 0244/314509, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., e-mail persoana de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

- Spațiul nr. 1 C, situat în U.A.T. Sinaia, B-dul Carol I, nr.6 (în faţa Ocolului Silvic), cu destinația comercializare suveniruri cu brandul oraşului Sinaia şi florarie. Spațiul are o suprafață de 6,25 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200160/2016, numar cadastral 24820.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.93/25.06.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

- la cerere, de la sediul instituției, Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul Primariei Sinaia, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, B-dul Carol I, nr. 47, Județul Prahova.

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

- 150 lei/ exemplar, ce se achită cu numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO28TREZ5295006XXX000609 al U.A.T. Sinaia.

 3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 14.12.2021, ora 13.00.

4.Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.

 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.12.2021, ora 16.00.

 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Sinaia, oraşul Sinaia, B-dul Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
23.12.2021, ora 11.00, U.A.T. Sinaia, B-dul Carol I, nr. 47, etaj 1, sala 1.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, strada Văleni, nr. 44,  judeţul Prahova, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 26.11.2021.

 

 

Image